Aansprakelijkheid afschuiven - Bertspraak


bert jannink buurtbemiddeling
bert jannink buurtbemiddeling (Foto: Franklin Veldhuis)

Aansprakelijkheid afschuiven - Bertspraak

  Column

In deze rubriek beantwoordt Bert Jannink regelmatig vagen van lezers. Ook een vraag, of reageren op dit stukje? Stuur een mail naar: bertjannink@outlook.com

'Een lezer schrijft dat hij weleens heeft gehoord van een standaardbeding dat als volgt luidt: "De koper koopt op eigen bate en schade". Hij vraagt of zoiets geldig is. We hebben hier te maken met een exoneratiebeding. Wat is dat voor een beding?
Antwoord: dat is een clausule waarin een verkoper zijn aansprakelijkheid uitsluit voor eventuele schade aan de koper. Komt nogal eens voor in het overeenkomstenrecht. Bijvoorbeeld je koopt iets en de verkoper wil alleen verkopen als jij een verklaring ondertekent dat je hem niet aansprakelijk zult stellen indien je schade lijdt als gevolg van die koop. Is zo'n afspraak juridisch geldig? Kun je inderdaad geen kant op als je inderdaad nadeel ondervindt van dat koopcontract? Natuurlijk moet je je aan de afspraak houden. Als jij hebt verklaard dat je de ander niet aansprakelijk zult stellen, moet je dat ook niet doen. Maar stel dat je dat toch doet. Hoe zal een eventuele rechter daar dan tegenaan kijken?'

'Een mooi voorbeeld hiervan is een uitspraak (arrest) van de Hoge Raad een aantal jaren geleden: het zogenoemde Gerards/Vijverberg-arrest. Een particulier had een tweedehands auto gekocht van een handelaar. Later blijkt dat er geknoeid is met de kilometerstand. Aangetoond kon worden dat die stand aanmerkelijk was terug gedraaid! De koper, die akkoord was gegaan met zo'n exoneratieclausule, vordert niettemin vernietiging van de overeenkomst op grond van dwaling en bedrog.
Een hoop gedoe en uiteindelijk kwam de hoogste rechter er aan te pas. De Hoge Raad zei dat bij de koop van een auto de kilometerstand essentieel is en dat die kilometerstand door de verkoper dan ook daadwerkelijk wordt gegarandeerd. In die zin gegarandeerd dat deze stand overeenkomstig de waarheid is.
Met andere woorden: de koper kon zich inderdaad beroepen op dwaling, respectievelijk bedrog, zodat de koop vernietigd werd: geld terug, auto terug.'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden