Ria Verkuijl
Ria Verkuijl (Foto: )

Leefgeluiden

  Column

Ria Verkuijl schrijft eens per maand een column namens Buurtbemiddeling Enschede.

'Ankie en Liesbeth wonen al jaren naast elkaar. Beide hebben een kinderrijk gezin, bij Liesbeth komt er zelfs nog een kleine bij. Liesbeth moet dan ook veel rusten, maar dat lukt niet goed. Ze wijt dat aan de leefgeluiden van Ankie. Op haar beurt begint deze zich steeds meer te ergeren aan de klachten die Liesbeth uit. De ooit vreedzame verhouding tussen de buren verandert zo geleidelijk in wederzijds wantrouwen. Ankie begint Liesbeth te verdenken van getreiter en krijgt het gevoel dat langzamerhand de hele buurt tegen haar wordt opgezet. De inmiddels verhitte gemoederen lopen zo hoog op dat er een handgemeen dreigt. Uiteindelijk wordt Buurtbemiddeling ingeschakeld. Samen met de bemiddelaars wordt in beide huizen gekeken en geluisterd of de klachten wellicht verholpen kunnen worden. Uiteindelijk blijkt dat beide buren elkaar nauwelijks iets kunnen verwijten: de gehorigheid is dermate groot dat Liesbeth zelfs Ankie de deksels op de pannen kan horen doen. Ook verneemt men van elkaar wanneer het toilet wordt gebruikt. De geluidsoverlast kan worden verholpen als de woningbouwvereniging extra isolatie zou aanbrengen bij Ankie. Voor Ankie zijn de kosten hiervan helaas veel te hoog. Door de bezoeken over en weer verandert het gevoel van getreiterd worden in ieder geval wel langzaamaan in wederzijds begrip. Samen met Buurtbemiddeling probeert Liesbeth naar een andere woning in dezelfde straat te verhuizen, maar de woningbouwvereniging kan hun verzoek niet inwilligen. Hoewel de gemoederen nu tot bedaren zijn gebracht, is er nog geen oplossing voor de ervaren overlast. Inmiddels hebben ook andere buren geklaagd over geluidsoverlast, wat voor de woningbouwvereniging nu aanleiding is om metingen in de huizen te gaan verrichten. Men vermoedt dat er sprake is van een constructiefout. Als dat inderdaad het geval is, kan de woningbouwvereniging misschien tóch maatregelen treffen. Net als Ankie en Liesbeth kan Buurtbemiddeling nu niets anders doen dan de eventuele verdere ontwikkelingen afwachten.'

www.buurtbemiddelingenschede.nl

Meer berichten