Bert Jannink
Bert Jannink

Kleine zelfstandige

  Column

Op verzoek dit keer een bijdrage die vooral interessant is voor lezers die een eigen zaak hebben.

Zo iemand heeft er belang bij dat hij zo vroeg mogelijk een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) sluit. Het probleem bij zo'n AOV is echter vaak het aanvraagformulier. En dat heeft weer te maken met de mededelingsplicht van een kandidaat-verzekerde. Bij AOV-verzekeringen werken alle verzekeraars met een aanvraagformulier/vragenlijst. Op die vragenlijst wordt zeer gedetailleerd gevraagd naar de gezondheidstoestand van de aanvrager. Waag het niet te jokken of iets te verzwijgen, want dan zijn de rapen gaar. Netter gezegd: dan kan de verzekeraar zich beroepen op de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst en derhalve uitkering weigeren. In boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is dit alles geregeld.

Waar ik in deze bijdrage met name naar toe wil is naar het volgende: moet je ook meedelen als bepaalde informatie over jou reeds bekend is binnen een afdeling van de betreffende verzekeringsmaatschappij. Stel je sluit bij een bepaalde verzekeraar een AOV af, waarvoor je een uitgebreide vragenlijst naar waarheid hebt ingevuld, zodat de verzekering wordt geaccepteerd en een paar jaar later sluit je bij diezelfde verzekeraar een tweede verzekering bij een andere afdeling van die verzekeringsmaatschappij. Moet de dan bij die tweede verzekeringsaanvraag de informatie over je gezondheid uit jezelf meedelen op het aanvraagformulier? Of mag je gewoon als volgt redeneren: de verzekeraar had toch al alle informatie over mijn gezondheidsgegevens?

Het grappige is dat je inderdaad gewoon op die manier mag redeneren. Waarom is dat gek? Wel, omdat de ene afdeling de persoonsgegevens niet mag doorspelen aan de andere afdeling vanwege de privacy! Toch een beetje raar, vindt u niet? En ook een tikkeltje onbevredigend. Vandaar dat de meeste afdelingen met een eigen specifieke vragenlijst werken. En als ze dat doen, dan geldt weer de regel dat u niet mag veronderstellen dat die andere afdeling reeds uw persoonsgegevens kent. U zult dan dus toch in zo'n geval alle vragen moeten beantwoorden!

In deze rubriek beantwoordt oud-jurist Bert Jannink vragen. Ook een vraag of reageren? Mail: bertjannink@outlook.com

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden