Foto:

Buurtbemiddeling Enschede: Onbekend maakt onbemind

  Column

Ria Verkuijl schrijft eens per maand een column namens Buurtbemiddeling Enschede

'Blaffende honden bijten (meestal) niet. Toch blijft het altijd oppassen geblazen, zeker als men de hond niet kent. Een hond zal echter niet zo gauw aanvallen, zolang je maar een neutrale houding aanneemt. De meeste honden kalmeren dan, worden hooguit nieuwsgierig en zullen je al besnuffelend beter willen leren kennen. Bij Buurtbemiddeling komen veel meldingen binnen met klachten over overlast van buren waarover men onderling niet of nauwelijks heeft gesproken. Men vermijdt elkaar dan liever. Ook wordt regelmatig aangegeven, dat de ene buur zich door de ander geïntimideerd voelt.

Onderwijl lopen door het elkaar ontwijken de spanningen alleen maar op en wordt steeds meer van iedere mug een olifant gemaakt. Soms is de politie of woningbouwcorporatie al ingeschakeld, vaak tevergeefs, waardoor de onenigheid alleen maar groeit. Af en toe worden er zelfs camera's geplaatst om elkaar in de gaten te houden, waardoor de situatie alleen maar verergert.

De vrijwilligers van Buurtbemiddeling zijn getraind om tijdens de gezamenlijke gesprekken een neutrale houding in te nemen. De sfeer die daardoor ontstaat, creëert vertrouwen en heeft daarmee een kalmerend effect. Waar men elkaar eerst nog vijandig en wantrouwig bekeek, wordt na zo'n gesprek het onderling contact tussen de betrokkenen soms zelfs vriendschappelijk.

Als de verstandhouding daarna ook goed blijft, is men minder gefocust op de ergernissen waar men vast nog wel eens tegenaan zal lopen. Na verloop van tijd informeert Buurtbemiddeling bij de betrokkenen of de ontstane rust van langere duur blijkt te zijn. Gelukkig is dat regelmatig het geval. Goed voorbeeld doet goed volgen: mochten er onverhoopt toch weer strubbelingen zijn waar men onderling niet uitkomt, kan men zelf in kleine kring ook proberen een derde, neutrale gesprekspartner uit te nodigen. Veel escalatie kan worden voorkomen door te blijven werken aan wederzijds begrip. Op die manier kan intimidatie worden omgezet in respect en verandert angst in vertrouwen.'

www.buurtbemiddelingenschede.nl

Meer berichten