Foto: Franklin Veldhuis

Bertspraak: 'Veel mensen denken dat wij een wet kennen op de privacy'

  Column

In artikel 10 van onze Grondwet is vastgelegd dat iedereen recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Op dit uitgangspunt zijn echter bepaalde beperkingen, die door of krachtens de wet moeten zijn omschreven.

Je mag als particulier niet zomaar allerlei gegevens van iemand anders opvragen omdat je dat leuk vindt. Een heleboel mensen denken dat wij een wet kennen op de privacy. Je hoort dat vaak zeggen: dat wat jij wilt weten is in strijd met de wet op de privacy. In werkelijkheid is het echter zo dat de nadere uitwerking van artikel 10 van onze Grondwet geregeld is in een EU-verordening die in werking is getreden op 24 mei 2016. Daarin wordt onder meer bepaald dat inmenging in iemands privéleven slechts is toegestaan bij een strikt uit te leggen regel van (on)geschreven recht die in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van:

- de nationale veiligheid
- de openbare veiligheid
- het economische welzijn van het land
- het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten
- de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen
- de bescherming van de goede zeden.

Als je tegen die persoonlijke levenssfeer zondigt (daar dus inbreuk op maakt) kun je op twee manieren als het ware worden gestraft:

1. Als je iemands privésfeer onrechtmatig aantast, kan het slachtoffer tegen jou procederen op grond van onrechtmatige daad. Dat kan je een hoop geld kosten!
2. Als je iemand stiekem afluistert of als je gesprekken opneemt of als je heimelijk foto's maakt met de bedoeling deze openbaar te maken dan krijg je te maken met het strafrecht. En dat is helemaal niet fijn, want een rechterlijke veroordeling wegens het plegen van een strafbaar feit komt op je strafregister en kan je maximaal acht jaar achtervolgen…

Niet doen dus!

In deze rubriek beantwoordt jurist Bert Jannink regelmatig vragen van lezers. Ook een vraag of reageren op dit stukje? Stuur een mail naar: bertjannink@outlook.com

Meer berichten