Bertspraak: 'Minimumstraffen voor belagen hulpverleners'

  Column

Een lezer vraagt het volgende: Heeft u dat nou ook? Iedere keer hoor je vlak voor de jaarwisseling angstige verzuchtingen van burgermeesters en hulpverleners die gaan over de steeds toenemende angst dat er tijdens oud en nieuw weer het nodige gedonder losbreekt door lieden die ambulancepersoneel, artsen, politiemensen en brandweer brutaal hinderen om hun werk te doen. Of nee, zeg maar gerust dat ze daarbij het nodige geweld in de strijd gooien. Al dan niet gewapend beletten deze lummels dat de genoemde groepen hun werk kunnen doen.

In zijn afkeer kan ik voluit meegaan. Het is toch werkelijk onvoorstelbaar wat deze lamzakken beweegt om zich zo te laten gelden?

Je zou bijna denken dat ons strafrecht kennelijk niet voldoende afschrikt. Met een taakstraf en hooguit een voorwaardelijke hechtenis komen ze er mee weg.

En zo kom ik op het volgende balletje om eens op te gooien: zou ons Wetboek van Strafrecht er goed aan doen om aan sommige misdrijven niet zoals gebruikelijk een maximumstraf te verbinden, maar een minimumstraf?

Wat is het verschil? Heel simpel: bij een maximumstraf kan de rechter, zoals meestal gebeurt, een lichtere straf opleggen. Maar bij een minimumstraf kan hij dat niet. Hij moet immers de wet toepassen. Wel kan hij bij een minimumstraf een zwaardere straf opleggen.

Stel bijvoorbeeld dat genoemde misdrijven moeten worden gestraft met minimaal een jaar gevangenis (mag langer duren). En met daarnaast met minimaal een boete van duizend euro (mag hoger zijn). Wat denkt u? Zou dat hufters voldoende afschrikken, zeker als aan dit soort strafbepalingen ruim van te voren tot aan de jaarwisseling indringend ruime aandacht wordt besteed?

Eerlijk gezegd denk ik van wel. Wie wil het nieuwe jaar nou beginnen met ten minste een jaar hechtenis en met minimaal een boete van 1.000 euro?

In deze rubriek beantwoordt jurist Bert Jannink regelmatig vragen van lezers. Ook een vraag of reageren op dit stukje? Stuur een mail naar: bertjannink@outlook.com

Meer berichten