Logo huisaanhuisenschede.nl


Column Buurtbemiddeling Enschede: Hinder of misbruik

  Column

Hinder en misbruik. Daar zit duidelijk verschil tussen. Bij hinder ben je gewoon onrechtmatig bezig: je doet iets wat niet mag. Bij misbruik gaat het om iets anders: je hebt een bepaald recht, maar je maakt daar op zo'n manier gebruik van dat de schade voor een ander (veel) groter is dan het voordeel dat je zelf hebt. In het burenrecht kom je deze begrippen nogal eens tegen. Denk aan extreme geluidsoverlast, lawaai, gebonk, enzovoort. Hinder dus.

Een voorbeeld van misbruik: ik heb het recht om over jouw erf te lopen, bijvoorbeeld vanwege een erfdienstbaarheid, waarbij jouw erf (tuin) het dienend erf en mijn erf het heersende erf is. Echter, hoewel het pad eigenlijk alleen maar geschikt is om er min of meer geruisloos over te lopen, rijd ik er ook overheen met mijn auto en met mijn zware motor. Een en ander met veel kabaal ook nog… Ik misbruik dus een recht dat ik heb op een manier dat jouw nadeel (schade aan jouw tuin en geluidsoverlast) groter is dan het voordeel dat ik heb, omdat ik met mijn auto en mijn motor ook op een andere manier de openbare weg kan bereiken, zij het dat ik daarvoor een klein stukje om moet rijden.

Zo'n geval kreeg Buurtbemiddeling Enschede eens te behandelen. Op het erf van Vincent rustte een erfdienstbaarheid ten behoeve van Klaas om het Klaas mogelijk te maken om lopend met fiets en vuilcontainer zonder omweg de stoep te kunnen bereiken. Vincent schakelde, na vergeefse pogingen om Klaas tot rede te brengen, Buurtbemiddeling Enschede in en vroeg ons te bemiddelen tussen hem en Klaas. Deze ging akkoord met een bemiddelingsgesprek. Tijdens dit gesprek wist Vincent op een overtuigende en indringende manier Klaas ervan te overtuigen dat de manier waarop hij de erfdienstbaarheid van pad over Vincent z'n tuin gebruikte toch wel duidelijk over de grens lag van wat redelijk en billijk was jegens hem. Natuurlijk kun je hierover eindeloos blijven steggelen, maar een vriendelijke en prettige omgang met je buren… ja, dat vonden ze beiden toch veel meer waard! Wordt vervolgd.

Oud-jurist Bert Jannink van Buurtbemiddeling Enschede levert regelmatig een case bij ons aan. Meer weten? Kijk op buurtbemiddelingenschede.nl

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox