Logo huisaanhuisenschede.nl

Column Buurtbemiddeling Enschede: Prikkelende struiken

  Column
bert jannink buurtbemiddeling
bert jannink buurtbemiddeling

Als je iets met een ander afgesproken hebt, dus een overeenkomst hebt gesloten, dan moet je je daaraan houden. Je koopt een fiets voor een prijs van bijvoorbeeld 1.000 euro. Bij de aflevering zul je dus die 1.000 euro moeten betalen. Een dergelijke verplichting vloeit derhalve voort uit de overeenkomst.

Er zijn ook verplichtingen, die niet het gevolg zijn van iets dat je hebt afgesproken, maar die voortvloeien uit een wettelijke bepaling. Je hebt dus niks afgesproken, maar toch ben je tot iets verplicht. Een mooi voorbeeld hiervan staat in ons Burgerlijk Wetboek: de onrechtmatige daad. Als jij jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, dan ben je onder bepaalde voorwaarden verplicht om de schade, die de ander daardoor lijdt, te vergoeden. De belangrijkste voorwaarde is dat die onrechtmatige daad jou kan worden toegerekend. Als je daar dus schuld aan hebt.

Wanneer is er sprake van een onrechtmatige daad? Kort gezegd - eigenlijk iets te kort door de bocht - als je iets doet of nalaat in strijd met de wet, dan wel als je je jegens een ander onbetamelijk gedraagt.

We kregen onlangs een goed voorbeeld voor de kiezen. Buurman A beklaagde zich over het feit dat zijn buurman iets over de erfgrens in zijn eigen tuin een rij struiken had geplaatst, met allerlei stekels en vervelende takken. Desgevraagd had zijn buurman hem te kennen gegeven dat hij daar niet over wilde praten. Hij vond die struiken met al die prikkende stekels juist mooi. Toen buurman B een paar weken op vakantie was, besproeide A uit frustratie de struiken en de bodem met een giftig goedje. En dat overleefden de struikjes niet. Toen B zich wendde tot A zei deze dat hij maar had moeten luisteren.

Voor ons was duidelijk dat A zich schuldig had gemaakt aan voor eigen rechter spelen. En dat mag niet. Daar deze onrechtmatige daad zelfs strafbaar is, konden wij niets anders doen dan A te adviseren om welwillend mee te werken aan een nieuwe erfgrens en het niet te laten aankomen op een rechtszaak. Wordt vervolgd.

Oud-jurist Bert Jannink van Buurtbemiddeling Enschede levert regelmatig een case bij ons af. Meer weten? Kijk op buurtbemiddelingenschede.nl

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox