Logo huisaanhuisenschede.nl


Column Buurtbemiddeling Enschede: Burenrecht

  Column

De eigenaar van een erf, bijvoorbeeld een tuin, mag niet aan de eigenaar van een ander erf (bijvoorbeeld zijn buurmans tuin) hinder toebrengen, doordat hij de loop, of de hoeveelheid en de hoedanigheid van het water dat over zijn erf loopt zodanig wijzigt dat het overtollige water of grondwater in het vervolg over het erf van zijn buurman loopt. Aldus een artikel uit het vijfde boek van ons Burgerlijk Wetboek.

Je zou zeggen: logisch toch? Maar ja, het komt voor dat meneer X het recht heeft om over een strook grond te lopen, te rijden of te fietsen dat op het terrein van zijn buurman ligt. Dit was de situatie bij Alex en Pieter.

Alex heeft een erfdienstbaarheid op een pad dat loopt over het erf van Pieter. En dat heeft hij om op die manier de openbare weg te kunnen bereiken. Die erfdienstbaarheid is keurig ingeschreven en vastgelegd in het kadaster waarbij de tuin van Alex als 'heersend erf' en de tuin van Pieter als 'lijdend erf' wordt aangeduid.

Na enige tijd echter gaat Alex dat pad ophogen. Waarom? Omdat het een zandpad betreft, dat na een fikse regenbui modderig en draperig wordt, zodat laarzen absoluut noodzakelijk zijn.

Pieter gaat zijn beklag doen bij Alex, waarbij Pieter zich beroept op dat artikel in ons Burgerlijk Wetboek. Ze worden het niet eens, omdat Alex beweert dat hij geen eigenaar is van dat strookje grond. Hij mag er alleen maar overheen gaan om de openbare weg te bereiken. Bovendien is hij van mening dat je van modderig pad moeilijk kunt beweren dat je daarvan op een ordentelijke manier gebruik kunt maken. Sterker nog: hij eist van Pieter dat hij als eigenaar van het lijdend erf er voor moet zorgen dat die strook grond redelijk begaanbaar is en blijft.

Pieter schakelt Buurtbemiddeling Enschede in. Een juridisch probleem waarbij Buurtbemiddeling Enschede eigenlijk niets te zoeken heeft. Ze stellen een bemiddelingsgesprek voor. Dus geen juridisch gedoe. Is dit op te lossen? En ja hoor: Alex en Pieter komen overeen dat ze op gezamenlijke kosten het zandpad gaan bestraten. Eind goed al goed.

Oud-jurist Bert Jannink van Buurtbemiddeling Enschede levert regelmatig een case bij ons aan. Meer weten? Kijk op buurtbemiddelingenschede.nl

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox