BUURTBEMIDDELING ENSCHEDE: Tuintoestanden

  Column

In deze casus gaat het om twee naast elkaar gelegen huizen. Beide woningen hebben een diepe tuin. De afscheiding bestaat uit bomen, struiken en hier en daar een conifeer. Op zich natuurlijk mooi, zo'n natuurlijke afscheiding, maar wel erg bewerkelijk. Zoiets vraagt om een regelmatige snoeipartij. Zo is en was de situatie tussen aan de ene kant Silvia en Piet en aan de andere kant een wat ouder echtpaar Ans en Kees.


Het probleem blijkt hem in dat bijhouden, snoeien en opruimen te zitten. Silvia en Piet zijn daar op gezette tijden steeds mee bezig, omdat anders de bomen tot boven de dakgoot uitgroeien met alle nare gevolgen van dien. Bovendien hebben ze door het onbekommerde en ongecontroleerde doorgroeien van de struiken en coniferen voortdurend rommel, ook in hun tuin. Oja, Ans en Kees doen niet aan snoeien en opruimen.

Silvia en Piet hebben al een paar keer nogal indringend gevraagd aan hun buren om ook te snoeien aan hun kant en idem om de struiken en coniferen in hun groeistuipen te begeleiden. Steeds beloven Ans en Kees dat ze dat zeker zullen doen. Geen probleem. Maar er gebeurt nooit iets dat zelfs in de verte lijkt op enige activiteit in die richting.


En dus wenden Silvia en Piet zich tot Buurtbemiddeling Enschede. Nadat twee bemiddelaars hun ongenoegen hebben aangehoord gaan ze naar Ans en Kees. Misschien zit er een bemiddelingsgesprek in, waardoor onder coaching van de bemiddelaars de buren zelf tot een oplossing kunnen komen in het afstemmen van die momenten waarop de ene buur tegelijk met de andere buur de klus onder handen kunnen nemen?

In deze casus is er dus niet zo zeer sprake van ruzie, maar veeleer van de noodzaak om de wat oudere buur aan te sporen om mee te doen. En door het inschakelen van Buurtbemiddeling te laten zien dat het echt ernst is, zodat je je er niet met een Jantje van Leiden af kunt maken.

Oud-jurist Bert Jannink van Buurtbemiddeling Enschede levert regelmatig een case bij ons aan. Meer weten? Kijk op buurtbemiddelingenschede.nl

Meer berichten
Shopbox