Logo huisaanhuisenschede.nl


Column Buurtbemiddeling: Stankoverlast

  Column

Kees en Mini wonen naast een drukbezochte cafetaria. Met de eigenaar van de cafetaria, Klaas, liggen ze in de clinch. Een hoop gesteggel over de pijp, die dient om de luchtafvoer te regelen en een hoop gedoe in verband met parkerende bezoekers.
Klaas vindt het geklaag van Kees en Mini overdreven. Volgens hem komt de frituurlucht alleen bij een oostelijke windrichting - die in Nederland niet zo vaak voorkomt - in hun tuin terecht. En wat het parkeren betreft: eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers zelf, zeker als ze schots en scheef en fout parkeren.
Toen de bemiddelaars met hem spraken, bleek hij inmiddels wel te beseffen dat ruzie met de buren niet bevorderlijk is voor zijn zaak. Want hoe je het ook draait of keert: de hele dag frituurlucht in je tuin is niet fijn en het is ook niet fijn als de buurt last heeft van het parkeergedrag van jouw klanten, waar alleen jij aan verdient.
Met andere woorden: Klaas wilde uiteindelijk toch wel graag een bemiddelingsgesprek met Kees en Mini onder begeleiding en coaching van en door de twee bemiddelaars.
Het voordeel van twee neutrale bemiddelaars is natuurlijk dat ze geen partij zijn en dus ook niet partijdig. Bovendien weten zij niks van 'een verleden vol scheldpartijen en verdachtmakingen'. Daardoor wordt hetgeen de bemiddelaars te berde brengen in zo'n gesprek door de partijen, die vaak al wel een dergelijk verleden hebben met elkaar, veel serieuzer en veel waardevoller. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om oplossingen, die de mensen zelf in onderling overleg bedenken. En in deze case lag die oplossing redelijk voor de hand: schakel de Milieudienst of een andere gecertificeerde milieu-instelling in en vraag advies over die stankoverlast. En wat de foutparkeerders betreft belooft Klaas dat hij op een duidelijk zichtbare plek in zijn cafetaria een bord zal hangen, waarop gewaarschuwd wordt dat regelmatig zal worden gecontroleerd (en eventueel bekeurd) op foutparkeerders. Het bord kwam er, de milieudeskundigen deden hun werk en hun goede adviezen werden keurig opgevolgd!

Oud-jurist Bert Jannink van Buurtbemiddeling Enschede levert regelmatig een case bij ons aan. Meer weten? Kijk op buurtbemiddelingenschede.nl

reageer als eerste
Meer berichten