Stichting ‘Sociaal Hart Enschede’ wil maximaal gebruik Minimaregelingen stimuleren

De gemeente Enschede kent Minimaregelingen waar helaas maar zeer matig gebruik van wordt gemaakt. Dit bleek uit het Armoede-onderzoek over 2018. In dat jaar bedroeg het aantal aanvragen voor Bijzondere Bijstand maar liefst 12.090 terwijl slechts 2.734 (23%) aanvragen werden toegekend. Oorzaak voor dit matige gebruik is dat de gemeente Enschede zeer terughoudend is met toekenningen omdat de kosten voor Bijzondere Bijstand bewindvoering de laatste jaren explosief gestegen zijn. 

Stichting ‘Sociaal Hart Enschede’ vindt echter dat inwoners met een laag inkomen vaker een beroep moeten doen op de Bijzondere Bijstand. De Bijzondere Bijstand is bedoeld voor mensen die te maken krijgen met noodzakelijke kosten in bijzondere situaties. U moet daarbij onder meer denken aan eigen bijdrage bewindvoering, rechtsbijstand, inrichting huisraad (ook elektrische apparatuur), vervoer, werkkosten en -vergoedingen.

En dan hebben we nog de Individuele Inkomenstoeslag. Een extra bedrag voor mensen die langer dan 5 jaar onafgebroken van een bijstandsuitkering hebben moeten leven. Ook deze minimaregeling scoort met slechts 24% zeer matig in datzelfde Armoede-onderzoek. In 2018 waren er namelijk maar liefst 6.221 rechthebbenden terwijl maar 1.480 van hen deze toeslag hebben ontvangen.Dat komt waarschijnlijk omdat Individuele Inkomenstoeslag speciaal aangevraagd moet worden.Maar ook omdat de gemeenteraad in 2012 heeft ingestemd met een korting van maar liefst 68% op de voorloper van de Individuele Inkomenstoeslag, de Langdurigheidstoeslag. 

In andere Twentse gemeenten zijn de bedragen voor de Individuele Inkomenstoeslag minstens drie keer zo hoog dan in Enschede. In onze stad bedraagt deze toeslag voor alleenstaanden en alleenstaande ouders 114 euro en voor gehuwden en gehuwde ouders 162 euro. Daarnaast bestaat er nog een oudertoeslag van 65,- euro voor ouders met kinderen jonger dan 12 jaar en een oudertoeslag van 130 euro voorouders met kinderen in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar.

Voor meer informatie over beide Minimaregelingen verwijst Stichting ‘Sociaal Hart Enschede’ naar de website van de gemeente Enschede. U kunt ook bellen met het Gemeentelijk Contact Centrum, tel. 053-4817800 of mailen met werkeninkomen@enschede.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden