Foto: Snijdersfotografen

Uitreiking elf Koninklijke Onderscheidingen

Burgemeester Van Veldhuizen heeft woensdag 1 juli de versierselen overhandigd aan elf gedecoreerden van de Gemeente Enschede, die op 24 april (Lintjesregen) te horen hebben gekregen dat zij een Koninklijk Onderscheiding hebben ontvangen. 

Enschede - Vanwege de coronamaatregelen hebben de uitreikingen in drie feestelijke bijeenkomsten plaats gevonden in theater De Kleine Willem. In de eerste twee sessies zijn vier gedecoreerden en in de laatste sessie drie gedecoreerden in het zonnetje gezet.

Dirk van Dijk, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Voor zijn vrijwillige verdiensten op het gebied van sport (drijvende kracht achter het schoolvolleybal Bonhoeffer College in samenwerking met Volleybalvereniging Twente “05) en zijn, op verschillende manieren vrijwillige inzet voor de lokale omroep 1Twente.

 Margje Jongejeugd-Hummel – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vrijwilligster geweest voor de Gereformeerde Kerk en de Protestantse Kerk als Diaken en Ouderling. Begeleiding van de kerkdiensten, rouw- en trouwdiensten.
Vrijwilligster voor de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Begeleiding van zeker veertig vakanties.
Gastvrouw bij het Citypastoraat Enschede en zorgt dat de mensen die behoefte hebben aan een gesprek of een luisterend oor zich prettig en welkom voelen.
Begeleider bij de Leendert Vriel Stichting, mensen begeleiden in hun laatste levensfase.

Co Poulussen – Lid in de Orde van Oranje Nassau

1979 – 2019 Veertig jaar in het bestuur (voorzitter) van het gemengde koor Sempre Crescendo

Arend Albert Ruijter – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1985 vrijwilliger bij Sportvereniging Sportlust Glanerbrug. Secretaris, penningmeester en chef inkoop heeft hij meer dan 30 jaar veel betekend voor de club. Hij was een financiële man pur sang. Daarnaast was hij het eerste aanspreekpunt bij calamiteiten.

Geert Hendrik Bekkering - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Legpuzzel Gilde
Heeft zich ontwikkeld tot een autoriteit op het gebied van legpuzzels op het vasteland van Europa. Heeft in 1992 het Nederlands Legpuzzel Gilde opgericht
Vervult vanaf 2005 een sleutelrol in het bestuur van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL).
Eindredacteur van het kwartaalblad van de SHSEL 'n Sliepsteen. 

Jan Gérard – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Contactpersoon (1986-2018) van de "Bond voor Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers" (BNMO), afdeling Overijssel.
Vanaf 2003 was hij voorzitterde BNMO afdeling Overijssel. Onder zijn voorzitterschap is een fusie tot stand gekomen (afdelingen Drenthe, Overijssel, Groningen) gefuseerd tot Noord-Oost Nederland
Al 62 jaar tenor van het Enschedese Mariakoor, van de Jacobus Parochie. betrokken koorlid allerlei hand-en spandiensten.
Mede-oprichter van shantykoor "Wrakhout" (2011). Mede-oprichter. bestuurslid en dirigent. 

Gerrit Nuis – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vrijwillig organist in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Enschede. Hij speelde in de kerken GKv Oost, Zuid en Noord. Hij is nog steeds organist in de Bethelkerk (PKN) in Enschede.
Hij heeft het Regiokoor Twente (1991) opgericht. Hij heeft zich 22 jaar ingezet als dirigent en muzikaal bewerker van dit koor.
Vrijwilliger bij "Schuldhulpmaatje" vanaf 2014. Een project van Diaconaal Platform Enschede.  

Gijs ter Horst - Lid in de Orde van Oranje Nassau met zwaarden

Vrijwilliger bij het Arubaanse Padvinders Gilde te Aruba.(1997-2000)
Bestuurslid (vanaf 2000) van de Drum en Marchingband Enschede (DMBE).
Actief betrokken voor de Federatie Enschedese Muziekverenigingen met name voor de blaas- en slagwerkmuziek.

Rob Admiraal - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Voor zijn verdiensten tijdens zijn loopbaan in de communicatie bij de Saxion Hogeschool, in combinatie met zijn vrijwillige nevenactiviteiten op het gebied van cultuur, sport en onderwijs.

Ingrid Blans – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Zij heeft veel betekend voor de cultuursector. Van grote waarde voor de versterking en behoud van het cultureel erfgoed, in het bijzonder van de beeldende kunst en grafiek. Veel betrokkenheid en inzet voor verschillende organisaties in de cultuursector. Zoals ArtEz Academie voor Art & Design, Prins Bernard Cultuurfonds Overijssel, Vereniging van Vrienden van Rijksmuseum Twenthe, Bibliotheek Enschede, Stichting Valerius Ensemble Enschede, culturele Raad Oldenzaal, werkgroep Maand van de Grafiek en Stichting KunstNonStop.

Professor Dr. Jules Marie Pieters - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Zowel in zijn werkbare leven als na zijn pensionering veel betekend voor de Universiteit Twente. Met name op het gebied van onderwijskundig ontwerpen, zijn actieve rol voor de opleiding Toegepaste Onderwijskunde en zijn belangrijke rol bij het oprichten van de studierichting Psychologie aan de UT. Daarnaast actief in verschillende gremia (o.a.SLO, VELON, DoCenter. Vakantie, overhandiging volgt later.

 Jan Houdel - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Coördinator Dierenambulance en Inspecteur Dierenbescherming (1988-1999)
Bestuurslid van de Stichting Kinderboerderij Erve ’t Wooldrik (2000-2015)
Coördinator, bestuurslid van Buurtbus Lijn 505 Hogeland-Enschede (2016-heden)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden