Vliegende Brigade zoekt nieuwe klussen

De Vliegende Brigade is een enthousiaste vrijwilligersgroep onder leiding van ecologen bij Landschap Overijssel. Vooral klussen op het gebied van soortenbescherming waar hand- en/of precisiewerkzaamheden nodig zijn, lenen zich goed voor de Vliegende Brigade. Vanaf september is er weer ruimte voor nieuwe klussen. Aanmelden van klussen kan vanaf nu!

Regio - Vrijwilligers van de Vliegende Brigade werken jaarlijks vanaf september tot aan het broedseizoen in maart op verschillende plekken in de Overijsselse natuur. Op twee woensdagochtenden per maand zetten ze zich in voor

soortenbescherming. Dit doen ze onder begeleiding van ecologen bij Landschap Overijssel. De werkzaamheden zijn divers maar vooral specialistisch; van het bekalken en zaaien van bijzondere planten tot en met het onderhoud van houtwallen. Vaak zijn het klussen die niet geschikt zijn voor grote machines, maar die zich lenen voor hand- en/of precisiewerkzaamheden waar terreinbeheerders zelf niet aan toe komen.

Voorbeeldklus: leefgebied boomkikker

Een voorbeeld van zo’n klus voor soortenbescherming is de verbetering van het leefgebied voor de boomkikker. In het kleinschalige Twentse landschap, met drinkpoelen en grasland voor het vee, afgewisseld met ruigtes en houtwallen, voelt de boomkikker zich van origine thuis. “Dat deze kikker het toch ook in Twente al jaren moeilijk heeft, zegt iets over de staat van ons landschap,“ stelt Michiel Poolman, ecoloog bij Landschap Overijssel. Onder andere bij Aamsveen zijn daarom poelen aangelegd en leefgebieden met elkaar verbonden.

Handwerk

Om ook op het land een aantrekkelijke plek voor de boomkikker te creëren, kwamen de vrijwilligers van de Vliegende Brigade begin dit jaar in actie. “Ze hebben takkenhopen gemaakt waarin bramenstruiken zijn geplant. Hierdoor ontstaan bloemrijke, stekelige ruigtes waar grazers niet bij kunnen en waar de boomkikker dus rustig kan zonnen en insecten kan vangen,” aldus Michiel Poolman. “Zo’n klus leent zich het beste voor handwerk en je moet er een beetje gevoel voor hebben; dus bij uitstek een klus voor de Vliegende Brigade!”

Bescherming melkviooltje

Een andere voorbeeldklus van de Vliegende Brigade betreft het melkviooltje; een plantensoort die sterk is afgenomen en op de rode lijst van bedreigde soorten staat. Door de bijzondere combinatie van natte en schrale grond, komt dit viooltje nog wel voor op ons natuurterrein Boetelerveld. Om de verspreiding te stimuleren, ging de Brigade hier aan de slag met het verwijderen van berkenopslag en plagwerkzaamheden; de voedselrijke bodemlaag is verwijderd om zo plekken te creëren waar het melkviooltje kan kiemen. Ook weer een specialistische handwerkklus waar de Vliegende Brigade zich graag voor inzet.

Kansen?

Vanaf september heeft de Vliegende Brigade weer ruimte voor nieuwe klussen. Zie jij ergens kansen voor een bedreigde dier- of plantensoort? Bijvoorbeeld op een natuurterrein of erf? Neem dan contact met ons op via: www.landschapoverijssel.nl/nieuws/vliegendebrigade Dan kijken wij of de klus geschikt is.

Overijssel is prachtig en waardevol en biedt veel afwisseling voor mens, plant en dier. Al dit moois moet beschermd worden voor onszelf en de generaties na ons. Landschap Overijssel beschermt en ontwikkelt het landschap in Overijssel al meer dan 80 jaar, neemt eigen verantwoordelijkheid en spoort anderen aan hun verantwoordelijkheid te nemen. In de eigen 56 natuurterreinen, maar ook in het cultuurlandschap. Samen met ruim 3000 grondeigenaren, 9000 donateurs, 7000 vrijwilligers, bedrijfsvrienden, de Nationale Postcode Loterij en provincie Overijssel. www.landschapoverijssel.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden