Foto: PR

Verkeerslichten vaker en langer groen voor fietsers

Vanaf 1 juni krijgen fietsers in Enschede vaker en langer groen bij enkele belangrijke verkeerslichten. Enschede komt met dit groenlichtprogramma, om de doorstroming voor fietsers nog verder te verbeteren. Nu steeds meer mensen de fiets nemen en het autoverkeer minder is, is het belangrijk fietsopstoppingen bij verkeerslichten te voorkomen.

Enschede - Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, wordt geadviseerd zoveel mogelijk lopend of met de fiets te reizen. Als beste grote fietsgemeente, kiest Enschede al jaren voor de fiets. Zo krijgen fietsers die gebruikmaken van de SMART-app al sneller groen bij alle verkeerslichten op de Hengelosestraat en de Gronausestraat. Door deze slimme innovaties is de fiets binnen de stad al vaak het snelste vervoersmiddel.

Verkeerslichten waar het groenlichtprogramma in werking treedt staan op de Oldenzaalsestraat, Deurningerstraat, Hengelosestraat, Westerval, Parkweg, Zuiderval en Kuipersdijk. Wanneer het autoverkeer toeneemt en groter wordt dan voorheen, zal opnieuw een afweging worden gemaakt over de verkeerslichten.

Groenlichtprogramma past in fietsbeleid

Fietswethouder Jurgen van Houdt is blij met het groenlichtprogramma voor fietsers: “Als echte fietsstad zijn wij in wezen al jaren coronaproof. Waar mogelijk stimuleren wij inwoners om zoveel mogelijk de fiets te pakken. Dit doen we bijvoorbeeld door het verder vormgeven van fietsstraten en de F35. Ook nu is het stimuleren van de fiets extra belangrijk. Door te kiezen voor de fiets, ontlasten we het openbaar vervoer voor inwoners met vitale beroepen en mensen die genoodzaakt zijn om de bus of trein te nemen. Daarnaast houden we de stad hiermee voor extern autoverkeer bereikbaar.”

Naast het groenlichtprogramma zet de gemeente Enschede waar nodig extra stallingsruimte voor fietsers in. Zo is op het Van Heekplein extra stallingsruimte gecreëerd om te voorkomen dat het winkelend publiek fietsen dichtbij winkelpanden stallen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden