Koninklijke onderscheiding voor Dr. Ron Schaafsma

Ron Schaafsma
Ron Schaafsma (Foto: PR)

Dr. Ron Schaafsma, internist-hematoloog bij het MST, gaat per 1 augustus met pensioen. Op zijn laatste werkdag (29 mei) is hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Van Veldhuizen bracht hem hiervan telefonisch op de hoogte. Het toespreken en opspelden van de versierselen gebeurt later in het jaar.

Enschede - Schaafsma heeft vanaf 1 januari 1992 gewerkt als internist-hematoloog in het Medisch Spectrum Twente. Daarvoor was hij als internist-hematoloog verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum.

Hij is een sleutelfiguur geweest voor de ontwikkeling van zowel de Twentse als de Nederlandse hematologie en een toonaangevende voortrekker geweest voor deze zorg. Hij heeft er voor gezorgd dat het Medisch Spectrum Twente als een van de eerste centra geaccrediteerd is als niet- academisch behandelcentrum voor autologe stamceltransplantaties. Hiermee heeft hij ook een zeer vruchtbare en succesvolle samenwerking tussen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het MST tot stand gebracht. Voor patiënten is dit een zeer waardevolle en belangrijke ontwikkeling geweest. Het is niet meer noodzakelijk om voor alle behandelingen naar Leiden te reizen. Ook nazorg van behandelingen, waaronder allogene stamceltransplantaties, vinden nu in het MST plaats. Een samenwerkingsvorm die uniek is in Nederland.

Rolmodel en vraagbaak

Daarnaast heeft hij veel tijd gestoken in bestuurlijke functies binnen zijn vakgebied. Hij fungeert als rolmodel en is een vraagbaak voor een hele generatie van hematologen.

Schaafsma heeft  werkzaamheden verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. Gelet op de aard, uitstraling en grote maatschappelijke, regionale en landelijke betekenis van de activiteiten op het terrein van de gezondheidszorg en de hematologie in het bijzonder, wordt hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden