Koninklijke onderscheiding voor Ad Bosschaart

Enschede - Burgemeester Van Veldhuizen heeft op 2 april een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Ad Nicolaas Bosschaart. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Dr. Bosschaart is ruim 38 jaar een zeer bevlogen en kundig kinderarts geweest bij verschillende medische instellingen. Sinds vorig jaar is hij gepensioneerd.

Wat hem uniek maakt als kinderarts is zijn grote kennis en verdiensten op het gebied van kindermishandeling. Gesteld mag worden dat hij een voorloper is geweest in Nederland als het gaat om signalering en bestrijding van kindermishandeling. Hiermee heeft hij voor veel kinderen een bepalende invloed op hun levens gehad. Hij zocht de samenwerking met de jeugdzorg, politie en justitie om tot een meer sluitende en succesvolle aanpak te komen om kindermishandeling te stoppen en te voorkomen.

Hij was ook de eerste forensisch kinderarts in Nederland. Veel professionals uit allerlei organisaties van politie tot justitie maar ook collega medici en jeugdzorgmedewerkers zijn door hem opgeleid om kindermishandeling beter te leren herkennen.

Kindermishandeling is mede dankzij hem een onmisbaar onderwerp bij het opleiden van medici geworden. Hij heeft zich toegelegd op het daadwerkelijke onderwijzen van huidige en toekomstige artsen en verplegers. Vanaf het begin is hij nauw betrokken geweest bij de opzet en implementatie van het beleid rondom de aanpak van Kindermishandeling. Daarnaast was hij ook de aanjager en pionier in de opzet en uitvoering van de landelijke training "Werkgroep Onderwijs Kindermishandeling voor Kinderartsen (WOKK). Dit heeft ook weer geleid tot toename van kennis en bewustwording zowel lokaal als landelijk bij behandelaars op de eerste hulp, huisartsenpraktijken etc.

Internationaal heeft hij faam verworven als graag geziene spreker op het jaarlijkse San Diego International Conference on Child en Family Maltreatment.

De uitreiking vond vanwege het coronavirua plaats in familiekring, waarbij de burgemeester de decorandus op afstand toesprak.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden