Coronavirus.
Coronavirus. (Foto: Pixabay)

Raadsmaatregelen vanwege coronavirus

Enschede - Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen is met de burgemeester (tevens voorzitter van de raad) overleg gepleegd hoe het democratische besluitvormingsproces zoveel mogelijk doorgang kan vinden.

Tot nader order zijn de volgende maatregelen van toepassing op de vergaderingen van de gemeenteraad en zijn commissies:

Met ingang van maandag 16 maart (en voorlopig tot 31 maart) vinden alle commissievergaderingen en raadsvergaderingen plaats in de raadszaal vanuit het stadhuis zonder publiek. Deze vergaderingen worden via de livestream uitgezonden. Op deze manier blijven de vergaderingen openbaar. Per vergadering wordt bepaald of er agendapunten zijn waarover besluitvorming op korte termijn noodzakelijk is. Op basis daarvan besluiten voorzitter en commissiegriffier of de vergadering doorgang vindt.

Insprekers kunnen gebruik maken van hun spreekrecht bij stadsdeelcommissies en vergaderingen van de stedelijke commissies. Zij worden verzocht hierover contact op te nemen met de betreffende commissiegriffiers (via raadsgriffie@enschede.nl) om passende maatregelen te nemen.

In de uitnodigingen (digitaal en huis-aan-huis) wordt publiek extra geattendeerd op de mogelijkheid om de vergaderingen digitaal te volgen.

Randprogramma’s (bij de stedelijke commissie) worden uitgesteld.

Heeft u verdere vragen over de bijeenkomsten en vergaderingen van de gemeenteraad en zijn commissies, neem dan contact op met raadsgriffie@enschede.nl

LET OP:
Als de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van de rijksoverheid veranderen, dan zal hierover met spoed met de burgemeester worden overlegd. Eventuele extra maatregelen worden z.s.m. daarna gecommuniceerd via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen. Houdt u s.v.p. voor actuele berichtgeving rondom het Coronavirus de gemeentelijke website in de gaten: https://www.enschede.nl/nieuws/informatie-over-coronavirus. Op www.enschede.nl/bestuur vindt u per vergadering de laatste stand van zaken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden