Scenario’s nieuwbouw en criteria gedeeld met zwembadgebruikers

W oensdag 1 1 maart  ontving  Sportaal  bijna 5 0  gebruikers en raadsleden in het  Aquadrome  voor een  bijeenkomst over de toekomst van de zwembaden in Enschede. 

Voor de nieuwbouw worden drie scenario’s onderzocht; wat is mogelijk als er € 400.000 bezuinigd wordt op de exploitatiebijdrage zwembaden, kan nieuwbouw van een sportbad + warmwaterbad + wedstrijdbad worden gerealiseerd (voorstel 2017) en wat houdt het in als er een nieuw sport- en doelgroepenbad wordt gebouwd en het Slagman tot 2028 open blijft(voorstel 2019).

Bij de vorige bijeenkomst hebben gebruikers hun wensen kenbaar gemaakt en onderzoeksbureau HEVO neemt deze in het onderzoek mee. Wensen die relevant zijn voor de bouw van de baden zelf zoals afmetingen en temperatuur van baden worden nu meegenomen in het onderzoek. Wensen ten aanzien van beheeraspecten als openingstijden en welke zwemactiviteiten op bepaalde uren plaats vinden, komen in de volgende fase aan de orde. Uiteraard zijn eerder gedane onderzoeken ook meegenomen in de uitwerking.

Ook zijn de criteria die gehanteerd worden om de scenario’s te beoordelen met de aanwezigen gedeeld. Naast het financiële plaatje worden in de scenario’s onder andere de hoeveelheid zwemwater, duurzaamheid, recreatieve voorzieningen en de toekomst bestendigheid getoetst. Doel is een zo objectief mogelijk plaatje met voor- en nadelen en reële financiële cijfers per scenario voor te leggen aan de gemeente voor een beslissing.

Het onderzoek wordt eind maart afgerond, waarna dat met een advies van Sportaal naar de gemeente gaat. Het college gaat vervolgens met een voorstel aan de gemeenteraad komen over de nieuwbouw van zwembaden. Planning is hierover op 25 mei tot een besluit te komen in de raad.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden