Pakhuis Oost debat-serie over Burgers en Veiligheid

Na jaren van gedogen klinkt nu overal de roep om handhaving. Bijvoorbeeld in de discussie over een vuurwerkverbod of over drugsoverlast. De politie heeft echter niet voldoende menskracht om consequent te handhaven. Soms krijgen burgers de politie niet aan de lijn als zij hulp zoeken. Raken zij daardoor niet (nog meer) het vertrouwen in de overheid kwijt?

Op termijn zal de capaciteit van de politie niet groter worden. Daarom rijst de vraag of de handhaving kan worden verbeterd door bijdragen van burgers en digitalisering. Uit gesprekken met burgerwachten, politieagenten en experts blijkt de noodzaak hierover met alle betrokkenen in gesprek te gaan. Over de mogelijkheden, maar ook over de risico’s. Zullen burgers het recht in eigen hand nemen? En tot welke privacy-problemen leidt de digitalisering van de politie?
Pakhuis Oost organiseert drie debatten over de betrokkenheid van burgers bij preventie en opsporing en de digitalisering. Leidt dit tot herstel van vertrouwen of aantasting van de rechtsstaat? We vertrekken vanuit concrete voorbeelden zoals de burgerwachten in Enschede Zuid, buurtapps en camera’s op het Wilminkplein. Betrokken burgers, wijkagenten, burgemeester Van Veldhuizen, vertegenwoordigers van de politieorganisatie en het openbaar ministerie, wetenschappelijke experts en bekende auteurs van TC Tubantia komen in de debatten aan het woord. En er is veel tijd ingeruimd om met elkaar in gesprek te gaan. Doet u mee?

Het programma
Bijeenkomst 1: Zin en onzin van burgerwachten Woensdag 4 maart 2020, 20.00 – 22.00
Deze bijeenkomst heeft intussen plaatsgevonden.

Bijeenkomst 2: Zin en onzin van cameratoezicht en buurtapps Woensdag 18 maart 2020, 20.00 – 22.00
Uitgaande van het voorbeeld “Wilminkplein" in Enschede kijken we naar de mogelijke inzet van digitale middelen (breed opgevat) voor het vergroten van de feitelijke en beleefde veiligheid op deze plek. Welke mogelijkheden bieden deze middelen bij preventie, opsporing en vervolging? Welke rechtstatelijke vragen roepen zijn op? Moeten we alle technologische mogelijkheden wel in willen zetten?
Voor opsporing en vervolging zijn er strikte regels, dat mag pas als er voldoende gemelde incidenten zijn. Tegelijkertijd wringt dat met het rechtvaardigheidsgevoel van burgers: “ik voel me onveilig, waarom moet het eerst fout gaan? En wie bepaalt hoe vaak? Is dat niet gewoon een financiële afweging? Wat is mijn veiligheid de overheid waard?”.
Inleidingen door
• dr. Ben Kokkeler, lector Digitalisering en Veiligheid Avans Hogeschool
• dr. Remco Spithoven, lector Maatschappelijke Veiligheid Saxion Hogeschool.
• Eindcolumn door dr. Guus Meershoek, Universiteit Twente Locatie: Balengebouw, Lonnekerspoorlaan 114, Enschede

Bijeenkomst 3: Iedereen agent? Conclusies over burgerparticipatie en veiligheid Woensdag 15 april 2020, 20.00 uur
• De ‘driehoek’, burgemeester Enschede, dr. O. van Veldhuizen, teamchef politie Enschede, mevr. drs. M. Abbes en mevr. mr. G. Brouwer, Openbaar Ministerie Twente, gaat vanuit beleidsmatig perspectief in op de meest urgente vraagstukken die in de twee eerdere bijeenkomsten aan de orde zijn geweest.
• Gesproken column door dr. Pieter-Jan Klok, Universiteit Twente en columnist TC Tubantia
Locatie: Balengebouw, Lonnekerspoorlaan 114, Enschede

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden