De meesten hebben een stevig netwerk met familie, vrienden en buren. Vrijwilligerswerk is een kans tot uitbreiding van het netwerk.
De meesten hebben een stevig netwerk met familie, vrienden en buren. Vrijwilligerswerk is een kans tot uitbreiding van het netwerk. (Foto: )

Vervroegd pensioen is niet echt een thema blijkt uit onderzoek

Ongeveer 200 mensen hebben de digitale enquête over pensioen ingevuld, 

Enschede - In februari en maart is onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van mensen tussen de 60 en 67 jaar met betrekking tot hun aanstaande pensioen. Partijen als de gemeente, woningcorporaties, M-pact, Alifa, Rabobank namens MKB Twente, Seniorenplatform, Stichting 55+ en Humanitas wilden graag weten hoe de huidige situatie van deze groep is en hoe zij verwachten wat het gaat worden.
En dat op levensthema’s als wonen, mobiliteit, gezondheid, netwerk, vrije tijd en financiën. Zodat alle lokale partners daarmee rekening kunnen houden bij hun plannen, visies en beleid, zo meldt Saskia van Dijk. “Het onderzoek is daarom indicatief. Binnen het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen mensen die nog volledig aan het werk zijn, al deels met pensioen zijn en geen betaald werk verrichten. Vervroegd pensioen is niet echt een thema, wel bestaat er behoefte aan informatie/advies/training en hebben de meesten redelijk inzicht van de pensioenhoogte later.’’
“Op het gebied van wonen bestaat bij 40 procent duidelijke wensen om te kunnen verhuizen naar een gelijkvloerse energiezuinige woning met voldoende parkeerruimte. Reeds gepensioneerden hebben daarnaast ook de focus op aanpasbaarheid van de woning liggen. De overige 60 procent blijft (voorlopig) in hun woning en past deze zo nodig aan.’’
‘’Voor de meesten is vervoer geen issue, de meesten zijn in bezit van auto of ander vervoer en maken nauwelijks gebruik van openbaar en/of speciaal vervoer. De reden hiervoor is dat in deze leeftijdscategorie speciaal vervoer nog niet zo zeer speelt. Gewoonweg omdat ze nog fysiek actief en fit zijn. Dat komt ook naar voren bij de vragen over gezondheid. Ze zorgen goed voor zichzelf, koken, sporten en verlenen regelmatig mantelzorg, maar ontvangen het zelf niet of nauwelijks.’’

‘’Met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten zijn de meesten, die nog werken, heel actief. Dat wordt meer na de pensioendatum en is al hoog bij degenen die niet betaald actief zijn. Activiteiten als sporten, bewegen, familie en oppassen komen veel voor. Na de pensioendatum wordt dit meer en komt ook zeker meer vrijwilligerswerk in beeld. Bijna de helft geeft dan aan dat ze hun kennis en ervaring wil blijven inzetten, maar dan voor maatschappelijke doelen. De voorwaarden voor vrijwilligerswerk zijn dan wel, dat het flexibel moet zijn, leuk, zinvol, betekenisvol, uitdagend, gezellig en afwisselend.’’

 Bij deze groep is dus duidelijk te zien dat ze niet meer structureel een vrijwillige functie binnen een organisatie willen bekleden, maar dit meer projectmatig en afgestemd op hun kwaliteiten willen doen en zo lang ze zich goed/gezond blijven voelen. Tot slot hebbe

van Veen, 06-18988230, saskia.vanveen@kbo-pcob.nl.

Meer berichten