De collecte voor de Hersenstichting heeft in Enschede 1800 euro opgebracht.
De collecte voor de Hersenstichting heeft in Enschede 1800 euro opgebracht. (Foto: Maartje Brockbernd)

Collecte Hersenstichting levert ruim 1800 euro op in Enschede

Enschede - Van 27 januari tot en met 1 februari vond in de gemeente Enschede de collecte van de Hersenstichting plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft ruim € 18.000 opgeleverd.

Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. De Hersenstichting is gevers en vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun bijdrage.

Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 tnv Hersenstichting, Den Haag.Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden