De Buurtwacht houdt de wacht in een tunnel in Zuid. (Foto: Cemal Dogan)
De Buurtwacht houdt de wacht in een tunnel in Zuid. (Foto: Cemal Dogan)

Buurtwacht Helmerhoek wil camera’s bij tunnels

Na een aantal overvallen bij de fietstunnels in Zuid is de Buurtwacht Helmerhoek opgericht. Een groep van zo’n dertig buurtbewoners probeert de tunnels veilig te houden. “We willen graag dat er camera’s worden geplaatst en dat er vaker wordt gesurveilleerd om het onveilige gevoel bij de bewoners weg te nemen’’, zegt Cemal Dogan van de Buurtwacht.

(Door Hans Assink)

Enschede – De Buurtwacht bij de fietstunnels aan de Oude Dijk (Helmerhoek) en Zuidhollandlaan (Boswinkel) draait sinds de zomer van 2019. Het was een initiatief van Huub Filart, vertelt Cemal Dogan, die zelf vier tot vijf keer per week actief is binnen het team. Het posten gebeurt op wisselende tijden en steeds zijn er minimaal vier bewoners bij betrokken. “Er staan er altijd twee bij het begin van de tunnel en twee bij het eind’’, zegt Dogan. “We hebben ook vijf vrouwen die meedoen. Het initiatief is gestart door wijkbewoners van de Helmerhoek, in goed overleg met de wijkagent.’’

De oproep ging via Facebook. Dogan: “Het zijn allemaal mensen die zich ongerust maken over de situatie, maar niet aan de zijkant willen blijven staan en daarom hun verantwoordelijkheid nemen om er iets tegen te doen. Ik heb ze leren kennen als mensen die zich niet verschuilen achter wat de gemeente zou moeten doen of tekort in is geschoten. We hebben zelf actie ondernomen om veiligheid te creëren. Ik heb drie jongens die ook gebruik maken van de tunnels. Ik doe dit voor mijn kinderen en ieder ander die zich hierdoor veiliger voelt. En zo denkt de hele Buurtwacht er over.’’

Hartverwarmende reacties

Dogan en de zijnen krijgen veel positieve reacties. “We krijgen echt hartverwarmende reacties. Buurtbewoners brengen koffie, thee en koekjes langs. We horen geregeld van ‘jullie zijn toppers’ en heel vaak van ‘dankjewel’. Daar doen we het ook voor’’, zegt Dogan.

Hoewel de Buurtwacht zijn nut heeft bewezen is het niet de insteek om tot in de lengte der dagen actief te zijn. Dogan: “Als Buurtwacht en als wijk hebben wij een doelstelling en dat is dat er onder anderen camerabewaking bij de tunnels geplaatst dient te worden, dat er frequenter wordt gesurveilleerd en dat er betere verlichting komt. Het is niet de bedoeling en ook nooit de intentie geweest van de Buurtwacht om dit voor een lange termijn uit te voeren. Wij hebben onze plicht gedaan en blijven het doen, nu de gemeente nog. We zijn zeer teleurgesteld dat een motie voor het installeren van camera’s door de burgemeester naast zich is neergelegd. Deze week heeft de Buurtwacht een afspraak staan met de burgemeester hierom. Ook hebben wij een enquête gehouden onder de wijkbewoners om het gevoel van veiligheid te peilen en dat is schrikbarend laag.’’

Het ophangen van nepcamera’s zou volgens Dogan ook kunnen helpen, al dan niet in combinatie met een bord met de tekst ‘pas op: camerabewaking’. Op 4 maart gaat een delegatie van de Buurtwacht naar debatcentrum ‘Pakhuis Oost’ voor een debat met onder meer vertegenwoordigers van de politie en de gemeente, aldus Dogan.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden