Hoe behouden we talent? Uitkomsten onderzoek onder studenten Enschede bekend

Eind 2019 is in opdracht van Enschede Promotie door I&O Research een marktonderzoek onder studenten in Enschede uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in wat studenten aantrekkelijk en leuk vinden met betrekking tot hun vrijetijdsbesteding. De stad Enschede heeft namelijk als strategisch doel om talent aan te trekken en vast te houden. Het onderzoek laat een duidelijke mening van de student zien. Middels de uitkomsten kan er nu actie worden ondernomen op het interessanter profileren van de stad Enschede richting de doelgroep talent. Het onderzoek, uitgevoerd door I&O Research, laat zien dat een aantal belangrijke factoren een rol spelen in het behouden van talent.

Enschede - Van de ondervraagde studenten geeft aan 33% gekozen te hebben voor een studie in Enschede vanwege de stad. Het blijkt dat 22% van alle respondenten Enschede zou aanbevelen om in te wonen. Een waardevolle uitkomst van het onderzoek is dat er een aantal hoofdfactoren zijn die een rol spelen in het vertrek van studenten uit Enschede na het afronden van een studie: het vinden van een baan, het niveau van integratie met andere groepen in de stad en de tevredenheid over de diversiteit van het evenementenaanbod en vrijetijdsaanbod.

Hoe aantrekkelijker de student het evenementen- en vrijetijdsaanbod vindt, hoe langer men in Enschede zou willen blijven wonen blijkt uit het onderzoek. “In Enschede hebben we een groot en aantrekkelijk evenementenaanbod, maar uit het onderzoek blijkt dat de student hier nog te weinig kennis van heeft. Waar veel evenementen een groot publiek aanspreken én bereiken, zie je dat de studenten op een andere manier benaderd willen worden. Dit is ook te verklaren door de prioriteiten die zij hebben en de communicatiekanalen die zij gebruiken. Zo zijn veel studenten vooral bezig met hun studie en het studentenleven, hun focus ligt niet op weten wat er in de stad en regio allemaal gaande is.” aldus Bjorn de Voer, Senior Marketeer bij Enschede Promotie.

Daarnaast zouden studenten graag meer informatie vinden over uitgaan, wonen en studeren. Het grootste gedeelte van de respondenten (89%) geeft dan ook aan dat het van meerwaarde zou zijn als er een platform zou bestaan met alle informatie en activiteiten voor studenten in Enschede.

Als reactie op deze uitkomsten zal Enschede Promotie samen met de kennisinstellingen en bedrijven actie ondernemen om meer zichtbaarheid te creëren voor studenten in de stad. “Waar Enschede het heel goed doet bij bewoners en bezoekers van de stad, liggen er dus kansen bij de groep studenten” aldus Bjorn de Voer van Enschede Promotie.

Meer berichten