Alzheimer Café Enschede: gedrag en stemmingsproblemen

Op maandagavond 2 maart zal er weer een avond worden georganiseerd worden door het Alzheimer Café Enschede

Thema: gedrag en stemmingsproblemen

De volgende punten komen aan de orde: verdriet, gedrag, boosheid, angst en verwardheid.

Wordt gehouden in wijkcentrum de Roef, Past. Geertmanstraat 17, Enschede.

Zaal open 19.00 uuur , start programma 19.30 uur

Toegang is gratis.

Opgeven niet niet nodig, vrije inloop.

Meer berichten