Debat-serie: 'Iedereen politieagent'? Over burgers en veiligheid

Na jaren van gedogen klinkt nu overal de roep om handhaving. Bijvoorbeeld in de discussie over een vuurwerkverbod of over drugsoverlast. De politie heeft echter niet voldoende menskracht om consequent te handhaven. Soms krijgen burgers de politie niet aan de lijn als zij hulp zoeken. Raken zij daardoor niet (nog meer) het vertrouwen in de overheid kwijt?

Op termijn zal de capaciteit van de politie niet groter worden. Daarom rijst de vraag of de handhaving kan worden verbeterd door bijdragen van burgers en digitalisering. Wat zijn de mogelijkheden? Welke risico's zitten eraan? Zullen burgers het recht in eigen hand nemen? En tot welke privacy-problemen leidt de digitalisering van de politie?

Pakhuis Oost organiseert drie debatten over de betrokkenheid van burgers bij preventie en opsporing en de digitalisering. Leidt dit tot herstel van vertrouwen of aantasting van de rechtsstaat? Wij vertrekken vanuit heel concrete voorbeelden zoals de burgerwachten in Enschede Zuid, buurtapps en camera’s op het Wilminkplein. Betrokken burgers, wijkagenten, burgemeester Onno van Veldhuizen, vertegenwoordigers van de politieorganisatie en het openbaar ministerie, wetenschappelijke experts en bekende auteurs van TC Tubantia komen in de debatten aan het woord. En er is veel tijd ingeruimd om met elkaar in gesprek te gaan.

De eerste bijeenkomst op woensdag 4 maart gaat over de zin en onzin van buurtwachten. 20.00 uur in het Tetemgebouw, Stroinksbleekweg. Met medewerking van buurtwachters uit de Helmerhoek en de politie.

In de tweede bijeenkomst op woensdag 18 maart staat de zin en onzin van cameratoezicht en buurtapps centraal. 20.00 uur in het Balengebouw, Lonnekerspoorlaan. Inleidingen door lectoren van Avans en Saxion hogescholen.

De afsluitende bijeenkomst met de burgemeester, het openbaar ministerie en de politie is op woensdag 15 april, 20.00 uur in het Balengebouw.

Meer berichten