Cursus Muziek en Zingeving in Landgoed Algoed

Muziek speelt in ons leven een grotere rol dan we ons meestal bewust zijn. Welke rol is dat dan en hoe werkt het? Op deze vragen zal met deze cursus getracht worden antwoorden te geven.

Door na te gaan hoe muziek zich verhoudt tot onderwerpen uit het dagelijks leven en tot andere kunstvormen, krijg je inzicht in hoe muziek aan ons leven vorm en zin geeft. Of beter gezegd hoe wij met muziek aan ons leven zin geven.
De componist Jan Bijkerk neemt u in deze cursus mee in een zoektocht naar de relatie tussen muziek en onderwerpen als psyche, arbeid, vrije tijd, emotie, religie en samenleving. Maar ook met kunst en wetenschap zoals poëzie en beeldende kunst, getallen en toeval. Op deze wijze leert u bewuster naar muziek om ons heen te luisteren en dit ook beter te begrijpen.
De lesstof wordt met luistervoorbeelden geïllustreerd. De cursus bestaat uit 5 lesbijeenkomsten.
Voor het volgen van deze cursus is geen theoretische kennis van muziek noodzakelijk.

Datum: 5 maandag avonden vanaf 24 februari.
Tijd: 19.30-22.00 uur.
Plaats: Landgoed Algoed.
Adres: Burg. Stroïnkstraat 411 Enschede
Activiteit: cursus: Muziek en zingeving
Toegangsprijs: € 45,00

Meer berichten