Sportaal en gemeente betrekken gebruikers bij nieuwbouw zwembaden.

Enschede - Woensdag 12 februari ontving Sportaal bijna 60 gebruikers en stakeholders in het Aquadrome voor een bijeenkomst over de toekomst van de zwembaden in Enschede. De huidige accommodaties zijn te sterk verouderd waardoor nieuwbouw noodzakelijk is en de gemeenteraad wil de garantie dat er voldoende zwemwater is om aan de behoefte voor leszwemmen, verenigingen en doelgroepen te voldoen. Ook is de vraag of en in welke mate recreatief zwemmen in de toekomst kan worden aangeboden.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van diverse verenigingen die gebruik maken van het zwembad, individuele gebruikers, vertegenwoordigers van de gemeente, enkele raadsleden en medewerkers van Sportaal. Gebruikers werden meegenomen in het nader onderzoek dat het adviesbureau HEVO gaat verrichten naar drie scenario's. Daarbij wordt maximaal gebruik gemaakt van eerdere onderzoeken en geïnventariseerde wensen en mogelijkheden. Deze worden geactualiseerd.

Het is de opdracht de komende maanden te komen tot het besluit hoe de nieuwbouw van zwembaden in Enschede er uit gaat zien en in welke stappen. Gebruikers kregen in Aquadrome de gelegenheid hun ideeën en wensen in te brengen om deze mee te nemen in het onderzoek. HEVO gaat aan de hand van de meegegeven input en alle aanwezige informatie de scenario's verder uitwerken, onderzoeken en voorzien van financiële onderbouwing. In een nieuwe gebruikersbijeenkomst op woensdag 11 maart wordt de stand van zaken van dat moment gedeeld met de gebruikers. Het onderzoek is eind maart afgerond.

www.sportaal.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden