Foto:

Een goede buur . . .

Helaas gaat dit gezegde in de praktijk niet altijd op en leven buren met elkaar in onmin. De aanleiding hiertoe zijn vaak aspecten die te maken hebben met geluidsoverlast, overlast door tuinbegroeiing, parkeerproblemen, erfafscheidingen et cetera.
Door dit soort vormen van overlast raken relaties tussen buren verstoord en heeft dit negatieve gevolgen voor het in harmonie naast elkaar leven. Buurtbemiddeling Enschede is opgericht om te bemiddelen bij dergelijke conflicten en een bijdrage te leveren aan het herstellen van de relatie tussen de buren.

‘Ergernis en frustratie’

Zo nam Wilma contact met Buurtbemiddeling op in verband met geluidsoverlast die zij ervoer van haar buren. Tijdens de zomerperiode hadden de buren de radio buiten aanstaan en werden er langere telefoongesprekken gevoerd die in de beleving van Wilma en haar man Jeroen nogal luidruchtig waren.
Dit leidde tot oplopende ergernis en frustratie. Toen Wilma en Jeroen hierover de buren aanspraken kwam het al heel snel tot een escalatie en zelfs tot een handgemeen.
De politie kwam er aan te pas om de gemoederen te bedaren.
Daarop besloot Wilma om Buurtbemiddeling in te schakelen. Twee vrijwilligers van Buurtbemiddeling, Bart en Rianna, hebben een gesprek met Wilma en Jeroen gevoerd om hun kant van het verhaal aan te horen.
Nadien hebben zij ook een gesprek met de buurman Nico gevoerd, om zijn kant van het verhaal aan te horen. Uiteindelijk stonden beide partijen open voor een bemiddelingsgesprek.
Tijdens dit gesprek gingen alle opgekropte emoties over tafel. Het is belangrijk om hier ruimte aan te geven om over en weer te tonen wat de hele situatie doet met betrokkenen. Daaruit bleek dat er veel onbegrip over en weer bestond.
Onbegrip over hoe de muziek en telefoongesprekken door Wilma en Jeroen werden ervaren. Maar ook onbegrip over het door Nico ervaren gemis aan het tonen van respect. Op de vraag wat Nico onder respect verstond, was het antwoord dat dit gewoon de dagelijkse omgangsvormen betrof.
Zoals elkaar op straat even groeten. Door alle frustraties bij Wilma en Jeroen gebeurde dit niet meer. Daardoor voelde Nico zich gekwetst en negeerde hij Wilma en Jeroen ook.
Door het bemiddelingsgesprek werden deze aspecten benoemd en luisterden partijen ook echt naar elkaar en zagen in dat het allemaal uit de hand gelopen was.
Ze wilden graag terug naar vroegere tijden toen het onderlinge contact goed was.
Nadat alles uitgesproken was, kreeg het gesprek een positieve wending en werd er al gesproken over de vervanging van de gemeenschappelijke schutting en gingen beide buren opgelucht naar huis.
Dit is een van de vele praktijkvoorbeelden die de vrijwilligers bij Buurtbemiddeling dagelijks meemaken. Zij brengen buren weer in contact met elkaar, waardoor de relatie vaak weer herstelt en men weer in harmonie naast elkaar woont.
Hebt u ook een conflict met uw buren? Neem dan contract met buurtbemiddeling Enschede op. www.buurtbemiddelingenschede.nl.

Column Buurtbemiddeling

Meer berichten