Paul Daggenvoorde, Jan Schaart en Joop Hassink op de Oude Markt. (Foto: Hans Assink)
Paul Daggenvoorde, Jan Schaart en Joop Hassink op de Oude Markt. (Foto: Hans Assink)

Aktie Kerkbalans van start; kerken trekken gezamenlijk op

In heel Nederland start deze week de Aktie Kerkbalans. Het is een actie van een aantal kerkelijke gezindten om inkomsten te verwerven voor het in stand houden van hun geloofsgemeenschappen. In Enschede trekken de Rooms Katholieke Parochie en de Protestantse Kerk Nederland, de PGE, samen op. "De gemeenschap waar we steun, warmte en uitzicht zoeken, is er alleen als we er zelf aan bijdragen'', zegt pastoor Paul Daggenvoorde. "Daar gaat Aktie Kerkbalans om.''

(Door Hans Assink)

Enschede - De kerk is Paul Daggenvoorde veel waard. "Want, onbetaalbaar toch, een club waar we samen beleven, wat de contouren zijn van een christelijk leven. Kerkelijk christendom is door de eeuwen gegaan en gerijpt. En het is vast van alle tijden om te denken dat het nog nooit zo erop of eronder was als in de eigen tijd. En toch voelt het als vijf voor twaalf, dit is de tijd om mee te doen.''

De pastoor wijst erop dat de eerste twee decennia van dit tweede millennium uitgebreid werden becommentarieerd rondom de jaarwisseling. "Met als inzet de vraag hoe het toch met ons allemaal gaat.'' Individualisering speelt een rol. "In allerlei nieuwjaarstoespraken was te horen dat samenleven niet louter is om op te eisen en te consumeren, maar om aan mee te doen. Voor de kerk geldt dat ook.''

Geen subsidie
Daggenvoorde maakt samen Joop Hassink, vicevoorzitter van de parochie St. Jacobus de Meerdere, en Jan Schaart, rentmeester van de PKN, een statement: "Te veel gelovigen hebben nog niet het besef dat de kerk op geen enkele manier gesubsidieerd wordt. Kerken zijn volledig afhankelijk van de bijdragen van hun parochianen en gemeenteleden.''

Dominee Hanneke Siebert vult aan: "We hebben méér gemeenschappelijk. Het is niet toevallig dat onze kerk De Ontmoetingskerk heet. Het centrale thema bij de katholieken is 'het gaat om ontmoeting'. Samen dragen we het citypastoraat, waar eveneens een plek voor ontmoeting is. Het is vijf jaar geleden voor ons een noodzakelijke en goede keus geweest om samen te komen in één kerkgebouw. Het is een levendige gemeenschap geworden, die met alle activiteiten veel betekent voor de omgeving.''

Jaloers
Hassink kijkt wat jaloers naar de PGE: "Alles in één gebouw, modern geoutilleerd.'' Hun kerkbijdrage is meer dan het dubbele van de opbrengst bij zijn parochie. "Katholieken zijn minder gewend om maandelijks of jaarlijks een vast bedrag bij te dragen dan onze protestantse broeders en zusters'', zegt Hassink. "Toch'', zo meldt Schaart, "Voor ons beiden is een vaste, jaarlijkse bijdrage van levensbelang. De kerk vervult een grote maatschappelijke functie. Het is niet voor niets dat veel vrijwilligers een kerkelijke achtergrond hebben. Als dat verdwijnt hebben we niet alleen kerkelijk, maar ook maatschappelijk een groot probleem.'' Hassink meldt nog dat de katholieke Caritas rond kerst bij maar liefst honderd minder bedeelde gezinnen een kerstpakket heeft gebracht.

Meer informatie: secretariaat@katholiekenschede.nl of info@pgenschede.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden