<p>Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal warmtenet.</p>

Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal warmtenet.

(Foto: )

Onderzoek naar regionaal warmtenet

Twence gaat samen met de gemeenten Enschede, Hengelo en Borne onderzoek doen naar een regionaal warmtenet. De partijen zetten samen in op een haalbaarheidsonderzoek van een regionaal warmtenet om de warmtebronnen optimaal te benutten. Twence en de drie gemeenten hebben een intentieovereenkomst getekend om de haalbaarheid te onderzoeken. Naar verwachting zijn de resultaten van dit onderzoek eind 2022 bekend.

Enschede - Twente zoekt mogelijkheden om woningen en andere gebouwen aardgasvrij te verwarmen. ‘’Dat is een enorme opgave, waarbij alle beschikbare warmtebronnen nodig zijn. Bovendien moet de infrastructuur geschikt zijn om de warmte beschikbaar te stellen’’, stelt Twence. . 

Het aardgasvrij verwarmen van gebouwen is één van de uitdagingen uit het Nationale Klimaatakkoord om bij te dragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Gedeputeerde Tijs de Bree van provincie Overijssel is blij met deze intentieverklaring. “Het regionaal warmtenet is een grote kans om in Overijssel de klimaatafspraken na te komen. Ik ben enthousiast over de verkenning, die heeft laten zien dat het zinvol is om de volgende stappen te maken. Ik ben vol vertrouwen dat de gemeenten en Twence nu samen de versnelling inzetten én resultaat gaan boeken.”

De verkenning is een belangrijke stap voor Twente in de energietransitie. De Regionale Energiestrategie (RES) Twente wil bestaande warmtenetten verbinden en nieuwe warmtenetten ontwikkelen. “Het is een complexe opgave om de gebouwen in Twente aardgasvrij van warmte te voorzien’’,  vertelt Louis Koopman van RES Twente. “We moeten vraag en aanbod goed op elkaar laten aansluiten. En we hebben alle bronnen die er zijn knetterhard nodig om niet nog meer elektriciteit duurzaam op te moeten wekken om gebouwen te verwarmen. Een goede toekomstgerichte infrastructuur maakt het verschil, want daarmee leggen we de verbinding, brengen we de warmte thuis en zorgen we dat het haalbaar en betaalbaar is. Een regionaal warmtenet in stedelijk gebied kan daar aan bijdragen.”

In Twente is veel warmte beschikbaar vanuit de industrie. Twence produceert warmte uit niet-herbruikbaar afvalhout en huishoudelijk restafval. De beschikbare hoeveelheid warmte wordt nu onvoldoende efficiënt benut, doordat het wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit. Twence zet meerdere bronnen in voor productie van warmte. “Met deze warmtebronnen kunnen we meer dan 100.000 gebouwen verwarmen, naast de woningen en gebouwen in Twente die reeds voorzien worden met warmte van Twence’’, zegt Marc Kapteijn, directeur Twence. “We streven naar een open net, zodat we op termijn andere duurzame warmtebronnen kunnen aansluiten die nu nog niet beschikbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan warmte uit de grond (geothermie) of uit industriële processen.” Inwoners worden betrokken bij het onderzoek.

Meer berichten