<p>Kitty Veenstra, Martijn de Lange, Els Santing, Harry Smit, burgemeester Theo Bovens en Willem Rosier in het stadhuis.</p>

Kitty Veenstra, Martijn de Lange, Els Santing, Harry Smit, burgemeester Theo Bovens en Willem Rosier in het stadhuis.

(Foto: )

Eervolle Enschede-spelden uitgereikt

Burgemeester Theo Bovens en de stadsdeelwethouders hebben vijf stadspelden uitgereikt aan mensen die zich meer dan gemiddeld hebben ingezet voor de Enschedese samenleving. De eer was weggelegd voor Kitty Veenstra, Martijn de Lange, Els Santing, Harry Smit en Willem Rosier.

Enschede - De vijf mensen die dit jaar een Enschede-speld ontvangen (uit ieder stadsdeel één), staan wat het college van B&W betreft ook symbool voor de vele tienduizenden Enschedeërs die er voor gezorgd hebben dat Enschede, ondanks het corona-virus, overeind is gebleven.

Voor Stadsdeel Noord werd Harry Smit in het zonnetje gezet. Hij is sinds 1980 als vrijwilliger actief bij speeltuin Mekkelholt. “Hij deed de boodschappen en hij organiseerde wekelijks de kaartavond, de dartavond, de sjoelavond en de bingo. De heer Smit was elke dag bij de speeltuin te vinden. Toen de voorzitter er van de één op de andere dag mee op hield, nam hij het voorzitterschap op zich. Samen met anderen heeft hij ervoor gezorgd dat er nieuwe speeltoestellen voor de speeltuin aangeschaft konden worden. De wijkbewoners konden destijds meepraten over welke nieuwe toestellen er aangeschaft moesten worden. De response was hoog. Iedereen wilde een kabelbaan en die kwam er dus maar ook speeltoestellen voor kinderen met een handicap’’, aldus de gemeente.

Willem Rosier is sinds 1990 voorzitter van de oudste speeltuin van Enschede, de Zuiderspeeltuin. “Mede dankzij zijn grote inzet is de speeltuin een tweede thuis voor jong en oud uit de buurt. Ieder dag bruist het er van energie en gezelligheid. Tijdens de vakantieweken organiseert hij ieder jaar samen met een grote groep vrijwilligers activiteiten voor kinderen en is er gratis drinken en ijs voor de kinderen. Ook voor de ouderen in de buurt is hij actief. Zijn wekelijkse lunch voor hen wordt zeer gewaardeerd en goed bezocht. Daarnaast verzorgt hij op de Zuiderspeeltuin al jarenlang iedere week het Repair Café waar vrijwilligers defecte huishoudelijke apparaten van buurtbewoners repareren. De heer Rosier is een echte doener en wars van regels. Hij is in 2008 bij het 80-jarig bestaan van de speeltuin benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau vanwege onder meer zijn verdiensten voor de speeltuinen in Enschede.’’

Els Santing - Vranken is coördinator Buurtkamer ‘De Vleeschhouwerij’ en een betrokken, energieke en bevlogen vrijwilligster, aldus de gemeente. “Na haar (pre)pensioen is ze betrokken geraakt als vrijwilligster bij wijkcentrum Lumen en dan specifiek De Buurtkamer. Dat doet ze nu zes jaar. Buurtkamer de Vleeschouwerij zit met de huiskamer van de wijk in Lumen en organiseert tal van activiteiten voor met name senioren in Velve-Lindenhof en omgeving. Mevrouw Santing is creatief en vindingrijk en krijgt zo heel veel voor elkaar. Ze is initiatiefnemer van de naai-repair en heeft de wijklunch en het wijk-koken weten uit te bouwen tot een vast onderdeel van Lumen. Mevrouw Santing onderscheidt zich door haar talent om mensen te enthousiasmeren, initiatieven uit te bouwen, het overzicht te bewaken en zelf met alle activiteiten mee te doen.’’

In West is Martijn de Lange de drijvende kracht achter buurtkrant de ZuidWester. ‘’Na vijftien jaar gaat hij binnenkort stoppen omdat het niet langer te combineren is met zijn werk. De ZuidWester is een vrijwilligersorganisatie die al 28 jaar maandelijks een buurtkrant uitbrengt voor de inwoners van Enschede-West. Wat juist de inbreng van de heer De Lange zo specifiek maakt is dat hij een inwoner van West is en een journalistieke achtergrond heeft. Hij filtert het nieuws op berichten die van belang zijn voor West maar daarnaast is hij geïnteresseerd in de mens achter de berichten. Zijn verbindende kwaliteit en liefde voor het vak zien de lezers terug in de ZuidWester.’’

In Zuid is Kitty Veenstra - ten Brincke als secretaris van de wijkraad Wesselerbrink al jarenlang een drijvende kracht achter de wijkraad. “Ze laat vanuit haar hart voor de Wesselerbrink geen mogelijkheid onbenut om zaken voor elkaar te krijgen. Ze treedt hierbij niet direct zelf op de voorgrond maar geniet er wel van. De wijkraad heeft in de afgelopen jaren veel voor elkaar gekregen. Zo heeft zij zich als secretaris van de wijkraad ingezet voor het openhouden van wijkcentrum de Magneet en heeft ze de inzet van vrijwilligers in de Magneet gecoördineerd.’’

Meer berichten