Foto: PR

College B&W verleent vergunning beschermd wonen in U-bouw Broekheurnerborch aan Rechterveldbrink

Enchede - Woningcorporatie Domijn heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor woonplekken voor beschermd wonen, zodat RIBW Groep Overijssel (RIBW GO) deze kan gebruiken. Het gaat om de U-bouw van het complex Broekheurnerborch aan de Rechterveldbrink. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 november 2019 de vergunning aan Domijn verleend. De directbetrokkenen en omwonenden worden geïnformeerd via een brief.

Het college is niet over een nacht ijs gegaan en heeft goed geluisterd naar de geluiden uit de wijk en de ingediende raadsmoties. Met het besluit biedt de centrumgemeente Enschede aan een groep kwetsbare Enschedeërs woonruimte met begeleiding.
Een belangrijke reden voor het besluit is de aanwezigheid van 24-uurs begeleiding op de locatie. Hiernaast is met de betrokken partners afgesproken om een zogenoemde omgevingsbeheergroep in te richten.

Vervolg
Met de vergunning kan de RIBW GO starten met het inrichten van 37 woonplekken voor beschermd wonen in de U-bouw van de Broekheurnerborch. Drie van de 40 appartementen in het complex worden in gebruik genomen als inloop- en kantoorruimte.

Waar kan ik met mijn vragen terecht?
Kijk www.enschede.nl/zuid voor meer informatie.
Op maandag 2 december bent u van 9.00 – 17.00 uur van harte welkom op de vrije inloop in servicecentrum Zuid aan de Wesselerbrinklaan 102. U kunt zich melden bij de receptie en vragen naar de wijkregisseur Zarina Dihal-Chedi. Zij is ook te bereiken via e-mail z.dihal@enschede.nl of telefoonnummer 14053.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden