Foto:

Samen Sterk

Het bestemmingsplan Vliegveld Twenthe Midden werd op 19 juli 2019 vernietigd in verband met de stikstofproblematiek. Stichting Lonnekerberg, Stichting Lonnekerland en de Natuur en Milieuraad Enschede hadden de zaak aangespannen bij de Raad van State.
Inhoudelijk werd het bezwaar niet besproken, want met betrekking tot de stikstof was het al niet goed. Wethouder Diepemaat dacht: ‘’Laat ik nu in gesprek gaan met de drie natuurorganisaties, zodat het nieuwe bestemmingsplan er wél doorkomt.”
Partijen waren bereid samen met de gemeente en de eigenaar van het evenemententerrein (daar ging het bestemmingsplan over) zich in te zetten voor een goed bestemmingsplan. Zodoende voorkom je weer een procedure bij de Raad van State.

‘Oorverdovend stil’

18 Maart 2020 vroeg de wethouder een eerste informeel overleg aan. Er werd een onafhankelijke voorzitter benoemd en men ging met frisse moed aan de gang.
Na 31 augustus 2020 stopte het overleg en toen werd het oorverdovend stil. Totdat in april 2021 het nieuwe bestemmingsplan op de agenda stond. De drie natuurorganisaties wisten van niets. Want hoezo klaar? Ze zouden toch meepraten? Om een lang verhaal kort te maken, zij stuurden, zeer terecht een boze brief. Daarover werd de wethouder boos. Persoonlijk vind ik dat de wethouder beter boos op zichzelf kan worden. Dit is niet hoe een participatietraject hoort te verlopen.

Het bestemmingsplan wordt er nu doorgedrukt. Er zijn veel vragen gesteld en veel antwoorden moeten nog komen. De Deventerpoort is nu uit het bestemmingsplan gehaald. Dit zat wel in het oude bestemmingsplan. De wethouder geeft aan, het is eruit gelaten omdat de planontwikkeling van de Deventerpoort nog niet bekend is. Dit klopt niet! Het plan “The Gate” is al op 8 februari 2019 definitief ingeleverd. Dus hoezo niet bekend?
De Deventerpoort had opgenomen moeten worden in het nieuwe bestemmingsplan. Maar wij denken dat de wethouder dan niet uitkomt met zijn stikstof, dus hanteert hij de salamitactiek. Alles opdelen in kleine stukjes. De wethouder maakt de raad bang dat we “mogelijk” miljoenen kunnen verliezen, maar EnschedeAnders komt niet verder dan 255.000 euro! De rest zijn aannames en niet onderbouwd.

Het evenemententerrein is omsloten door natuurgebieden. De randen van het toelaatbare worden opgezocht. Je zou Enschede zoveel sterker op de kaart kunnen zetten als een groene stad, waarin natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie in samenhang met elkaar worden ontwikkeld en met een grote aantrekkingskracht op bedrijven, bewoners en toeristen. Waar ook een ondernemer op het evenemententerrein kan ondernemen, maar met respect voor omwonenden en de kwetsbare waarden, zoals de natuur en niet te vergeten de dassenburchten.
Wat ons betreft wordt het participatietraject weer opgepakt. Samen sta je altijd sterker en op die manier voorkom je wellicht een vernietiging bij de raad van State van het nieuwe bestemmingsplan.

Margriet Visser

Raadslid EnschedeAnders

Column Margriet Visser

Meer berichten