Foto: Peter Snijders

Liberein beste zorggroep van Overijssel

ENSCHEDE – Op donderdag 28 november zijn de certificaten uitgereikt voor het behalen van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl. Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij zorgcentrum Ariënsstaete in Enschede werden vier certificaten overhandigd door Gert-Jan Hemmers, directeur van Stichting Veiligvoedsel.nl.

Niet één, maar liefst vier certificaten zijn uitgereikt aan de locaties van Liberein: De Eschpoort, Ariënsstaete en Klaaskateplein te Enschede en Ariënshuis te Glanerburg. Met het Keurmerk Veiligvoedsel.nl tonen de verschillende locaties aan dat zij voldoen aan de hoge eisen van en wettelijke normen voor hygiëne en voedselveiligheid. Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Veiligvoedsel.nl dient een instelling een 7,5 of hoger te scoren tijdens de keuring, die bestaat uit bijna 300 onderdelen. Gedurende een intensief voortraject werkte Liberein onder begeleiding naar dit hoge niveau toe.

Hoge score
Met een gezamenlijke gemiddelde score van 8,77 behoren de vier locaties van Liberein tot de beste zorggroep van Overijssel. De front-office keuken van Klaashateplein behaalde een 9,3. De front-office en back-office keukens van De Eschpoort ontving een 8,2, Ariënshuis een 8,9 en Ariënsstaete een 8,7. Jeroen Morsink, facilitair adviseur van Liberein, geeft aan trots te zijn op zijn collega's. Morsink: "Het is een mooie prestatie met een geweldige score." Liberein is een fusieorganisatie, die in 2017 is ontstaan uit een fusie tussen Bruggerbosch en Arienszorgpalet. "Bruggerbosch had het keurmerk al.
We wilden dit graag ook realiseren voor alle grote locaties. Met deze hoge score is het keurmerk ruimschoots verdiend."

Liberein
Liberein biedt zorg en welzijn aan 1300 mensen, voornamelijk ouderen, in Enschede en Glanerbrug. Zij maken naar wens gebruik van delen van de allround aanbod, waaronder: thuiszorg, revalidatie, somatische zorg, dementiezorg, dagactiviteiten of behandelingen. Ze wonen thuis, huren een appartement bij een van de woonzorgcentra of wonen bij Liberein. Er zijn 5 locaties voor wonen met zorg en 6 locaties met appartementen waar ouderen zelfstandig wonen.

Doel van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl
Veilig voedsel is voor iedereen de eerste levensbehoefte. Stichting Veiligvoedsel.nl maakt zich sterk voor herkenbare en werkbare voedselveiligheid in Nederland. Met de introductie van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl is een zorginstelling in staat aan haar cliënten haar kookkwaliteit te tonen. De bewoners krijgen hierdoor de door velen verlangde keuze voor veilig en lekker eten. Jaarlijks komen er tussen de 350.000 en 650.000 voedselvergiftigingen voor in Nederland. Jaarlijks overlijden hieraan 20 tot 200 mensen. Hiermee veroorzaakt dit ongeveer evenveel doden als bijvoorbeeld de ziekte Aids in Nederland.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden