(foto: Marije Weterings)
(foto: Marije Weterings) (Foto: Marije Weterings)

Samen in actie voor de thuishulp

Minder thuishulp bieden aan ouderen, gehandicapten en (chronisch) zieken terwijl de zorgbehoefte en thuissituatie bij deze mensen veelal onveranderd blijft. Dit is volgens voorzitter van de belangengroep Stichting Sociaal Hart Enschede waar de gemeente Enschede zich schuldig aan maakt. Samen met advocate Linda de Widt, jurist Kevin Wevers en Lokaal FNV Enschede roept hij daarom een hulpactie in het leven. Twee informatieavonden en de mogelijkheid tot gratis rechtsgang moeten ervoor zorgen dat de thuishulp behoevende mensen krijgen waar ze recht op hebben. "Wat de gemeente doet, is niet juridisch ondersteund. Als het moet staan we de mensen bij tot aan de Centrale Raad van Beroep in Utrecht."

door Leon Holweg

Enschede - Eerder dit jaar viel op de site van de gemeente Enschede te lezen dat pijnlijke keuzes met betrekking tot de Zomernota 2019 onvermijdelijk waren'', zo laat René Beunders, voorzitter Stichting Sociaal Hart Enschede, weten. ''Een voorbeeld van zo'n keuze is om vanaf 2021 de ondersteuning huishouden anders vorm te geven. De gemeente wil een beroep doen op het zelfoplossend vermogen van inwoners. Er blijft volgens de gemeente echter ruimte voor maatwerk om iedereen de juiste ondersteuning te blijven bieden.''

Dit laatste stoort Beunders omdat het in zijn ogen onwaar is. "De gemeente beroept zich op een tabel uit een adviesrapport van onderzoeks- en adviesbureau HHM. Volgens deze normering kan de gemeente het gemiddelde aantal thuishulp uren per jaar terugschroeven. Dat doet de gemeente dan ook met alle liefde. Als de volumeknop van de thuishulp omlaag kan, doen ze het ook. Dit is al de derde bezuinigingsronde van de gemeente op de thuishulp."

Gratis rechtshulp
De twee informatieavonden van de Wmo-hulpactie (wet maatschappelijke ondersteuning) zijn bedoeld om mensen die recht hebben op thuishulp zoals gehandicapten, ouderen en (chronisch) zieken ervan bewust te maken dat er mogelijkheden tot rechtshulp zijn. "De meeste mensen weten dit niet", aldus Beunders. "Mensen denken dat advocaten altijd duur en moeilijk benaderbaar zijn voor mensen met niet zulke hoge inkomens. De twee informatieavonden zijn er om deze mensen erop te wijzen dat dat niet altijd zo hoeft te zijn. Linda de Widt en Kevin Wevers willen duidelijk maken dat ze juist wél benaderbaar zijn. En ze doen het voor noppes.'' De Widt: "Mensen kunnen mij en Kevin Wevers bellen. Daarom staan onze nummers ook op de flyers die we verspreiden. Mijn collega Wevers en ik blijven onze cliënten bijstaan tot het eind als het nodig is.''

En met het eind bedoelt De Widt de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. ''We hebben beiden jarenlange ervaring met het voeren van bezwaarprocedures bij de Commissie Bezwaarschriften met positieve resultaten. De termijn om bezwaar te maken tegen de gemeentelijke beslissing om het aantal uren huishoudelijke hulp terug te schroeven, bedraagt zes weken. Maar zelfs weken zo niet maanden nadat deze termijn verstreken is, kunnen wij nog van dienst zijn in de bezwaarprocedures", aldus De Widt.

HHM-norm
De gemeente beroept zich volgens Beunders bij het bepalen van het gemiddelde aantal uren thuishulp per burger per jaar op een adviesrapport van het Enschedese onderzoeks- en adviesbureau HHM, dat zich inzet voor kwetsbare burgers. ''HHM stelde dit rapport in juni dit jaar op. In dit HHM-rapport zit het Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning 2019. Deze tabel berekent het aantal uren die bepaalde huishoudelijke handelingen in beslag nemen.''

Beunders: "De gemeente houdt zich met hun aangepaste normering aan deze HHM-norm maar deze gang van zaken is niet juridisch getoetst. Dit is waarom we de hulp van een advocaat en jurist hebben ingeschakeld. Zij spreken recht en de rechtspraak is onafhankelijk. Iemands zorgbehoefte en thuissituatie hoeven niet te wijzigen maar deze normering geeft de gemeente alsnog de ruimte om minder thuishulppersoneel in te zetten. De gemeente denkt: de thuishulp kan wel een onsje minder omdat de HHM-norm dat toelaat. Ik vind dat te gek voor woorden."

Kans van slagen
Beunders: "Of ik denk dat deze actie kans van slagen heeft? Zeker. Ik wil deze actie al jarenlang opzetten maar ik heb nu pas de juiste mensen gevonden. De thuissituatie en zorgbehoefte blijft veelal hetzelfde bij mensen en tóch wordt het aantal uren thuishulp verminderd. Veel mensen slikken alles maar wat de overheid bepaalt. Dat moet nu eens afgelopen zijn. Ik ben al jaren bezig om deze actie op te zetten en nu heb ik eindelijk de juiste mensen gevonden. Dit is het juiste moment voor deze actie. Zo'n 10 procent van de Enschedese huishoudens heeft thuishulp nodig."

Dominee
"Veel christelijke mensen slikken alles wat de overheid bepaalt", aldus Beunders. "Het zit in de aard van het beestje om zich niet uit te spreken tegen de lokale overheid. Die doen alles goed. Daarom zijn we zo blij dat dominee Jan Veldhuizen van Diaconaal Platform Enschede deze actie een warm hart toedraagt. Hij vertegenwoordigt de christelijke achterban van de gezamenlijke kerken. Het kan bijna niet meer mis gaan nu we de zegen van de dominee hebben", besluit Beunders.

De twee informatieavonden vinden plaats op de woensdagen 20 en 27 november in het onderkomen van Lokaal FNV Enschede aan de Oostveenweg 96a, beide om 19.30 uur. Advocate Linda de Widt en jurist Kevin Wevers zijn te bereiken op respectievelijk de volgende telefoonnummers: 053-4300155 en 0543-537335.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden