<p>Sandra Lentfert, Jenneke Koehorst, June Nods, Marit Kruiskamp, Marlies Olthuis en Jan Hoogenberg bijeen in de bieb.<br><br></p>

Sandra Lentfert, Jenneke Koehorst, June Nods, Marit Kruiskamp, Marlies Olthuis en Jan Hoogenberg bijeen in de bieb.

(Foto: )

Basisscholen krijgen een bibliotheek

Enschede - De gemeente, de bibliotheek en de scholen investeren extra in leesplezier op school. Daarom krijgen achttien basisscholen een bibliotheek op school.
Daarnaast volgen de leerkrachten op twaalf basisscholen het komende jaar extra trainingen om het leesonderwijs te versterken. De gemeente Enschede stelt eenmalig een startsubsidie ter beschikking van ruim 465.000 euro aan de bibliotheek en de basisscholen.

Met de Bibliotheek op School krijgen de scholen niet alleen een passende boekencollectie, maar worden er ook activiteiten georganiseerd en is er training voor een leescoördinator. De bibliotheek krijgt ook subsidie om een soortgelijk concept te realiseren op twee kinderopvanglocaties, onder de naam Boekstart in de Kinderopvang. Het college van B&W wil de onderwijsachterstanden aanpakken. “Samen stimuleren we op deze praktische manier het leesplezier van onze kinderen de komende jaren”, vertelt wethouder June Nods. “Dat is nodig, want uit landelijke onderzoeken blijkt dat de leesmotivatie bij kinderen achteruit gaat. Door het plezier in lezen te vergroten, stimuleren we de taalontwikkeling bij kinderen.’’ 

Achttien scholen doen mee

Meer berichten