<p>Het team van Present bijeen in Boekelo. (Foto: Chantal van der Burgt)</p>

Het team van Present bijeen in Boekelo. (Foto: Chantal van der Burgt)

(Foto: )

Boekelo in plaats van Kathmandu

Een groep van 21 jongeren, afkomstig uit heel Nederland, heeft in Boekelo allerlei kluswerkzaamheden uitgevoerd op en rond zorgboerderij De Beuk. Ze trokken ook samen met de bewoners op, meldt Leonie Verloop. “De jongeren zijn afkomstig van de organisatie World Servants, die vanwege corona dit jaar voor het eerst werkvakanties in Nederland uitvoert, via elf verschillende Present stichtingen, waaronder Present Enschede.

Boekelo/Enschede - Geen Kathmandu in Nepal, maar Boekelo in Nederland als locatie voor een werkvakantie. “Het voordeel van een project in Nederland is dat er geen taalbarrière is’’, vertelt Leonie Verloop. “Daardoor was er gemakkelijk contact mogelijk tussen de bewoners van De Beuk en de groepsleden. Het weer was natuurlijk een onzekere factor, maar na een aantal dagen in de regen te hebben gewerkt, brak de zon door en bleef het de rest van de week droog, waardoor er flink geklust kon worden.’’

Present wil graag mensen die willen helpen, verbinden aan mensen die hulp nodig hebben. “World Servants heeft als doel om te bouwen aan verandering. Deze doelen kwamen prachtig samen in deze projectweek. De World Servants gingen vol energie aan de slag om de tiny houses van onder tot boven op te knappen, maar hebben ook de kas helemaal schoongemaakt. Verder is er gesausd, een straat gelegd en werd er samen met de bewoners geknutseld. Tijdens de activiteiten kwamen mooie ontmoetingen met een aantal bewoners van De Beuk tot stand en ontstond er een bijzondere band tussen de bewoners en de jongeren.’’

Stichting Present organiseert vrijwilligerswerk in groepsverband, waarbij groepen normaal gesproken in één dag hun stadgenoten een nieuwe start of een bijzondere dag schenken. “Iedere groep kan ‘Present’ zijn in Enschede. Ze geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Stichting Present wil die schakel zijn.’’

Stichting Present verbindende schakel

Present wil bruggen bouwen en verbinden

door de redactie

Meer berichten