uitreiking van het certificaat
uitreiking van het certificaat (Foto: Maaike Buursink)

Pauzebegeleiders OBS Twekkelerveld; mes snijdt aan twee kanten

Enschede - OBS Twekkelerveld, kinderopvang Hebbes en het Werkplein hebben de handen ineen geslagen met een project om enerzijds binnen de school ruimte en tijd te creëren voor pauze en ontspanning en anderzijds mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden op een baan. Maandag zijn negen medewerkers aangesteld om de pauzebegeleiding op OBS Twekkelerveld te mogen uitvoeren. Ze hebben allen een cursus pedagogisch handelen en EHBO met goed gevolg afgesloten.

Uit handen van wethouder Arjan Kampman, wethouder werk en inkomen van de gemeente Enschede, ontvingen zij hun welverdiende certificaat van deelname. Net als de deelnemende partijen ziet Kampman dit project als een mooie kans voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om weer in het arbeidsritme te komen: "Wellicht dat er voor de kandidaten een toekomst ligt in het onderwijs of de kinderopvang? De gemeente juicht dit soort projecten toe en stelt hen via het Werkplein in de gelegenheid verdere passende opleidingen te volgen om zo de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten."

Directeur Maaike Buursink: "Onze leerlingenraad vroeg al jaren om een langere middagpauze. Met de ingang van het continuerooster gingen de kinderen nog maar 15 minuten naar buiten tussen de middag. De pleinbegeleiding deden wij met eigen personeel. We vonden de pauze zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten veel te kort. Je hebt minstens 30 minuten nodig om te onspannen en weer op te laden voor de middag. Dit heeft ons doen besluiten onze zogeheten 'werkdrukmiddelen' in te zetten voor pleinbegeleiding met mensen van buiten de school. Kinderopvang Hebbes is al sinds jaren onze partner en wij hebben hen gevraagd dit voor ons op te pakken. Samen met het Werkplein hebben zij goede kanididaten."

De kandidaten verzorgen iedere dag de pleinbegeleiding. Zij houden toezicht en sporten en spelen mee met de kinderen. Zo hebben de kinderen een prettige invulling van hun pauze en kunnen zij wat langer buitenspelen. Voor en na de pauze zijn zij al aanwezig in de school, zodat de overgang van de groep naar het plein en andersom soepel verloopt. Zo is er ruimte voor kort overleg met de leerkrachten als dat nodig is. De kandidaten leren dus niet alleen omgaan met de leerlingen, maar ook functioneren in een team.

Als dit project een succes wordt, kunnen in de toekomst meer basisscholen hun pauzebegeleiding uit handen geven.

Meer berichten