Foto:

Realiteit

De gemeente Enschede heeft net als alle gemeenten een wettelijke taak om mantelzorgers te ondersteunen en te waarderen. Jaarlijks ontvangen gemeenten geld voor het uitvoeren van deze wettelijke taken. Helaas zijn de budgetten voor mantelzorgondersteuning en- waardering niet meer geoormerkt. Gemeenten bepalen zelf wat ze met het dit budget gaan doen. 


Sinds 2018 heeft het college de mantelzorgwaardering wegbezuinigd. EnschedeAnders ergert zich hier al jaren aan! We proberen keer op keer weer een meerderheid van de raad om te krijgen voor een mantelzorgwaardering. Geld kan het probleem niet zijn. Enschede ontving in 2018 een budget van 1.559.711,01 euro voor mantelzorgondersteuning en-waardering. Laten we het afronden op 1,6 miljoen. Mezzo, de landelijke belangenvereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers, geeft elk jaar de omvang van het jaarlijkse budget weer. Wethouder van den Berg (BBE) geeft op 17 september 2018 aan, dat de 1,6 miljoen een bedrag is wat Mezzo als richtlijn hanteert en dat dit bedrag niet correspondeert met de realiteit in Enschede. Hoezo geen realiteit? Ook Mantelzorg.nl de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorg geeft, zegt dat Enschede een bedrag van 1,6 miljoen ontvangt voor mantelzorgwaardering en ondersteuning. In 2021 zelfs nog iets meer, namelijk 1.600.854,10 euro. Het college gebruikt daarvan maar 700.000 euro.


De realiteit is nog erger: Mantelzorgwaardering en- ondersteuning liggen op hun gat! In 2017 is van de 700.000 euro, 180.000 euro overgebleven en overgeboekt naar de algemene kas van de gemeente. In 2018 is van de 700.000 euro, 160.000 euro overgebleven en naar de algemene kas gegaan. In 2019 is er 233.000 euro overgebleven en naar de …..u raadt het al. In 2020 is er 180.000 euro overgebleven en naar de ……u snapt het! Plus nog een klein bedrag voor mantelzorg van 82.000. Opgeteld: 835.000 euro!


De realiteit is dus dat er ontzettend veel geld bestemd voor mantelzorgers verdwijnt in de algemene kas van de gemeente. Dan te bedenken dat Mantelzorg.nl aangeeft dat er in Enschede ongeveer 48.000 mantelzorgers actief zijn. Daarvan zijn er 4.400 mantelzorgers ernstig overbelast. Als de zorg verleend zou worden door professionals, dan kost dat Enschede tussen de 310 en 425 miljoen per jaar! Hoe dom kun je zijn, om onze mantelzorgers niet te helpen, te waarderen en vooral te ondersteunen.


In de Zomernota 2021 van vorige week, hebben wij wederom aangegeven dat er ondersteuning en-waardering moet komen voor de mantelzorgers. Tevens vinden wij dat wethouder Van den Berg aandacht moet besteden aan De Dag van de Mantelzorg op 10 november. Deze dag is namelijk per uitstek geschikt om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten. EnschedeAnders zal in ieder geval blijven aandringen op een jaarlijkse mantelzorgwaardering (100 a 150 euro) en goede ondersteuning!

Margriet Visser
Raadslid EnschedeAnders

Column Margriet Visser

Meer berichten