<p>Enschedeër Arjan Hof houdt de verpaupering in de gaten.</p>

Enschedeër Arjan Hof houdt de verpaupering in de gaten.

(Foto:)

Arjan Hof waakt over vakantieparken

Enschede - De Overijsselse fractie van de ChristenUnie wil voorkomen dat de Provincie gaat bezuinigen in de aanpak van verpauperde vakantieparken. Statenlid Arjan Hof uit Enschede is helder: “De voorgenomen halvering van het budget is onverantwoord, want het kan ernstige misdaad in de hand werken, waardoor mensen in het verderf worden gestort. Laten we vakantieparken verder verpauperen, dan verdwijnt de sociale controle en krijgt mensenhandel en illegale prostitutie vrij spel.’’

Hof gebruikt bewust stevige woorden omdat niet iedereen het verband ziet tussen het leefbaar houden van vakantieparken en criminaliteit en ondermijning, aldus CU. “Uit onderzoek blijkt dat dit al het geval is in de provincie op meerdere vakantieparken, vooral in het Vechtdal. Als we nu het budget gaan terugschroeven voor de aanpak van deze zogeheten niet-vitale vakantieparken, dan schieten we tekort in de bestrijding. Zulke parken groeien zo uit tot vrijstaten en dat willen we absoluut niet. Het heeft ook effect in de ambitie van Overijssel om een gastvrije provincie te zijn op gebied van wonen en recreatie.”

De ChristenUnie krijgt steun van meerdere partijen. Enschedeër Hof: “Gedeputeerde Staten moet bezuinigen, dat is helder. Maar dit specifieke onderwerp betreft mensen, het gaat over de toekomst van zwakken die we willen beschermen. En als het over uitbuiting gaat heeft dat levenslange consequenties.”

Meer berichten