Flinke groei KangoeroeKlup
Flinke groei KangoeroeKlup (Foto: DOS-WK)

DOS-WK kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst

Korfbalvereniging DOS-WK kijkt, gezien de bijzondere omstandigheden, met een goed gevoel terug op het afgelopen verenigingsjaar. Hoewel de competitie al naar zes ronden werd gestaakt en niet meer werd hervat, zijn er binnen de mogelijkheden tal van activiteiten georganiseerd, zowel online als fysiek.

Enschede - Voorzitter René Gelderman refereerde in de jaarvergadering regelmatig aan de getallen “350+1”; de werktitel van het beleidsplan. Het getal ‘350’ staat voor het ledenaantal dat wordt na gestreefd. De ‘1’ staat synoniem voor de klasse waarin DOS-WK met haar standaard teams wil uitkomen. Veel tijd en middelen zullen komende jaren ingezet worden op deze twee pijlers.

De afgelopen jaren is het aantal jonge sporters (3 tot 6 jaar) in de Kangoeroe Klup al flink uitgebreid. Het resultaat hiervan is dat DOS-WK komend seizoen met twee teams in de jongste jeugdcompetitie actief is. Vorig seizoen is het sportaanbod al uitgebreid met KorfbalFit. Gericht op volwassen vanaf 40 jaar en ouder die stoppen met actief korfballen, ouders van jeugdleden en andere belangstellenden.

G-korfbal

Nieuw is het aanbieden van G-korfbal, korfbal voor mensen met een verstandelijke beperking, met ingang van aankomend seizoen. DOS-WK is hiermee de eerste korfbalvereniging in Twente.

De penningmeester kon ondanks fors mindere kantine inkomsten, maar dankzij minder uitgaven aan veld- en zaalhuur en inkomsten uit steunmaatregelen, zwarte cijfers presenteren. Voor de komende jaren wordt er geïnvesteerd in het verder ‘vergroenen’ van de accommodatie en zijn ruim financiële middelen beschikbaar om ‘350+1’ te realiseren.

Het DOS-WK Ereschild ging dit jaar naar de Oud Papier Commissie die al sinds jaar en dag voor inkomsten zorgt. De Roel Tiekink Trofee werd uitgereikt aan al onze trainer/coaches die er afgelopen seizoen voor gezorgd hebben dat er, ondanks alle beperkingen, zo veel mogelijk gesport kon worden. Mede hierdoor is het seizoen met ledenwinst afgesloten.

Meer berichten