Universiteit binnen één jaar rookvrij

Enschede - Universiteit Twente zet haar eerder uitgesproken ambitie voor het bieden van een gezonde leer- en werkomgeving kracht bij en wil de campus eind maart 2020 rookvrij hebben. Daarbij geeft de wet de onderwijsinstelling overigens een nadrukkelijk duwtje in de rug.

"De Universiteit Twente is betrokken bij de gezondheid van haar studenten en medewerkers en wil hen graag een gezonde leer- en werkomgeving bieden. Wij zijn daarom voornemens de gehele campus, minus het woongebied, per 30 maart 2020 rookvrij te maken", aldus Mirjam Bult, vicevoorzitter van het College van Bestuur. De wet laat het college echter weinig keuze, omdat de nieuwe Tabaks- en rookwarenwet roken per 1 januari 2020 niet meer toestaat op terreinen van onderwijsinstellingen. De wet zal overigens per 1 augustus van dat jaar pas daadwerkelijk gehandhaafd gaan worden.

Een rookvrije campus heeft in grote mate gevolgen voor de op dit moment rokende student en medewerker. Om de transitie naar rookvrij zo goed mogelijk te laten verlopen zet de UT in op vroegtijdig informeren en het bieden van hulp- en begeleidingsprogramma's voor medewerkers bij het stoppen met roken. Bestaande facilitaire voorzieningen, zoals rookabri's en doofpotten worden voor eind maart 2020 op het gehele campusterrein verwijderd en duidelijke borden en belijning worden geplaatst.

Meer berichten