De scholen van KOE steunen Kans voor een Kind.
De scholen van KOE steunen Kans voor een Kind. (Foto: Martin Hogeboom)

Scholen KOE in actie voor Kans voor een Kind

EnschedeDe achttien basisscholen die onder Katholiek Onderwijs Enschede (KOE) vallen beginnen maandag aan de KOE 10-daagse. Het wordt de derde aflevering van de Koe 10-daagse. Thema dit jaar is 'Koe in beweging'. Daarbij komt Katholiek Onderwijs Enschede in actie voor de Stichting Kans voor een Kind.

De KOE 10-daagse staat volledig in het teken van de missie en visie van KOE: leerlingen verbinden met elkaar en met de Enschedese samenleving.

Van 11 tot en met 22 maart worden op alle aangesloten scholen verschillende activiteiten georganiseerd om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Stichting Kans voor een Kind.

Het houden van de 10-daagse is niet alleen leuk en interessant voor de leerlingen van de KOE-scholen, maar het zorgt ook voor een hechtere verbinding tussen de scholen zelf. "We hebben op iedere school bijzonder goed onderwijs, maar we zoeken ook verbinding met elkaar'', zegt Annet Frieser-Scholten, directeur van basisschool De Triangel én voorzitter van de bovenschoolse expertgroep pr en marketing van KOE.

Het thema van dit jaar, Koe in beweging, wordt door elke school anders ingevuld. "Het is een breed en rekbaar begrip. De ene school legt het accent op bewegen en sporten, zoals bij de Regenboog, en de andere school zet kunst centraal, zoals bij de Bomansschool, waar ze er zelfs een kunstmarkt aan verbinden. Iedere school vult het thema op de eigen manier in. Bij ons gaat het om beweging in het computeronderwijs. Wij gaan met de kinderen programmeren.''

De aftrap van de 10-daagse is maandag om 08.15 uur vanaf het bestuurskantoor aan de Moutlaan; het tweekoppig College van Bestuur gaat zich op ludieke wijze voortbewegen naar de KOE-school Bonifatius aan de Zaanstraat. Middels de estafette komt elke directeur in beweging op een zelf gekozen manier, van de ene school van KOE naar de andere. "Uiteindelijk eindigen alle directeuren ook weer in het bestuurskantoor van de KOE op Roombeek'', aldus Annet.

Meer berichten