Hacer Bircan, Jolanda Dam en Joke Kouwenhoven (vlnr) zijn ware EVA-ambassadeurs. Joke: "In de gesprekken krijg je continu positieve feedback. Er wordt nadruk gelegd op wat iemand kán, niet op wat zij níet kan."
Hacer Bircan, Jolanda Dam en Joke Kouwenhoven (vlnr) zijn ware EVA-ambassadeurs. Joke: "In de gesprekken krijg je continu positieve feedback. Er wordt nadruk gelegd op wat iemand kán, niet op wat zij níet kan." (Foto: Franklin Veldhuis)

'Bij EVA heeft iedereen haar eigen verhaal'

Enschede - Bij M-Pact begint op woensdag 13 maart de derde groep deelnemers aan het ontwikkelingstraject met de mooie naam 'EVA'. EVA staat voor 'Enschedese Vrouwen met Ambitie' en het 'zet vrouwen in hun kracht'. Het is misschien een cliché, maar dat is precies wat EVA behelst: vrouwen leren onder meer in gesprekken met elkaar meer over zichzelf en hun talenten. Ze vinden of hervinden de kracht in zichzelf. Deelnemer Joke, coach Jolanda en projectleider Hacer vertellen wat EVA voor hen betekent en wat het voor andere vrouwen kan betekenen. Oja, aanmelden voor de komende serie van vijftien bijeenkomsten kan nog steeds!

Joke Kouwenhoven woont in Stadsveld. Haar vader overleed in juli, niet lang nadat zijn tweede vrouw in maart was overleden. Joke was jarenlang fulltime bezig geweest met de verzorging van hen en ineens had ze weer tijd voor zichzelf. In Huis aan Huis las ze afgelopen zomer over EVA. Ze lacht: "Ik heb me direct aangemeld en heb geen enkele van de vijftien bijeenkomsten gemist. Ik wilde weer aan de slag, maar niet per se in het werk dat ik vroeger deed, op het administratieve vlak. Bij de gesprekken bij EVA kwam ik er langzamerhand achter wat ik echt wilde."

Huiskamer

Er waren excursies naar twee Powerlocaties en daar zag Joke ontmoetingsplekken, Huiskamers van de Buurt, die erg goed liepen. Ze is nu samen met anderen druk met het realiseren van een Huiskamer van de Buurt bij speeltuin Het Honk aan de Ferdinand Bolstraat in haar eigen wijk Stadsveld. "Daar is nu geen plek voor mensen om samen te komen en gezellige dingen te doen. Ze zullen het niet snel zeggen, maar met name onder de ouderen hier in de wijk heerst er veel eenzaamheid. Er is echt behoefte aan zo'n huiskamer in Stadsveld."

Joke kwam er bij EVA achter dat ze talent heeft voor organiseren en het motiveren van mensen. "Ze houden je bij EVA een spiegel voor. In de gesprekken krijg je continu positieve feedback. Er wordt nadruk gelegd op wat iemand kán, niet op wat zij níet kan."

Geen 'Educatie'

Hacer Bircan is projectleider EVA bij M-Pact. Ze vertelt dat EVA eigenlijk staat voor 'Educatie voor Vrouwen met Ambitie', maar in overleg met de landelijke organisatie Stichting Lezen & Schrijven mochten ze in Enschede de naam iets wijzigen. "Wij vinden 'Educatie' te formeel en niet laagdrempelig genoeg klinken. EVA is er voor alle vrouwen met ambitie, die net even een duwtje in de goede richting nodig hebben. Daar is vooral 'leren door te doen' voor nodig. Sommigen zijn uit het werkproces geraakt door psychische problemen, anderen hadden een universitaire baan in het land van herkomst, maar moesten vluchten. Iedereen heeft haar eigen verhaal."

Kwetsbaar

De deelnemers worden gecoached door vrouwen zoals Jolanda Dam. Ze heeft een verpleegkundige achtergrond en werkte tot ze een ongeluk kreeg als opleidingsfunctionaris in de gezondheidszorg. "Door het ongeluk kon ik m'n werk niet meer doen. Nu bloei ik weer helemaal op. Ik kan in mijn eigen tempo EVA-deelnemers coachen. Door het besef dat ook ik kwetsbaar ben, ben ik in feite ook deelnemer en helpt het mij ook."

Spiegel

Ze vervolgt: "Doordat je elkaar echt leert kennen, krijg je een vertrouwelijke basis. Als die er is, kun je elkaar bijna alles zeggen." Ze komt met een sprekend voorbeeld. "Een deelneemster gaf aan zichzelf een 'moeilijk persoon' te vinden, maar ze wilde toch heel graag vriendinnen worden met de andere vrouwen. Hoe moest ze dat toch aanpakken, vroeg ze zich af. Probleem was dat ze vrijwel altijd te laat kwam en dan met veel heisa binnenstormde, waardoor ze de groepsdynamiek verstoorde. Ik vroeg haar: wat wil je precies? Dat ik geaccepteerd word, zei ze. En toen heb ik uitgelegd dat door de manier waarop ze steeds binnenviel iedereen wel moést kijken. Door haar een spiegel voor te houden, heeft ze haar gedrag aangepast, zonder wezenlijk te veranderen. En nu weet ze: ik mag er wel zijn, zolang ik maar een beetje rekening houd met anderen. En vandaaruit werk je dan verder."

Maatwerk

Projectleider Hacer Bircan: "EVA kent twee trajecten. Een deel gebeurt in de groep en er zijn de individuele onderdelen. Bij iedereen wordt maatwerk aangeboden. De een is vooral gebaat bij de groepsgesprekken, de ander heeft meer persoonlijke ondersteuning nodig. Het einddoel van de deelnemers is ook verschillend. Grof gezegd kun je drie doelen formuleren: structurele deelname aan activiteiten, vrijwilligerswerk of een betaalde baan. "Het gaat er ons uiteindelijk om dat de deelnemers weer iets gaan doen waar hun hart ligt."

En mannen dan?

Hacer krijgt wel eens de vraag waarom er zoveel is voor vrouwen en zo weinig voor mannen. Wat antwoordt ze dan? "Bij M-Pact hebben we voor zowel vrouwen als mannen een groot activeringsaanbod. Denk aan cursussen op het gebied van solliciteren, ondersteuning voor vrijwilligers, groeigesprekken. Dat EVA er uitsluitend is voor vrouwen komt omdat vrouwen zich temidden van mannen nooit zo kwetsbaar durven opstellen. Sommige vrouwen hebben te maken gehad met huiselijk geweld, vrouwen zijn minder vaak financieel onafhankelijk. Overigens is Stichting Lezen & Schrijven wel bezig met het ontwikkelen van een soort 'EVA voor mannen', want het principe werkt voor mannen natuurlijk net zo."

Aanmelden kan via de site m-pact.nl/eva of telefonisch bij Hacer Bircan: tel. 053-4323304.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden