Foto:

Leerlingen Sint Jan zijn gewaarschuwd voor de dode hoek

ENSCHEDE – Leerlingen van basisschool Sint Jan hebben vrijdag 25 januari een Veilig op Weg-les gekregen van medewerkers van SUEZ Nederland. "Waar kinderen en grote voertuigen elkaar ontmoeten, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan."

SUEZ is een grote afvalinzamelaar. Met het lespakket ontwikkeld door Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) in de hand én een grote vrachtwagen 'onder de kont' kwamen de SUEZ-mensen maar wat graag naar de Sint Jan.

"Waar kinderen en grote voertuigen elkaar ontmoeten, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Daarom is voorlichting letterlijk van levensbelang. Om kinderen bewust te maken van de mogelijke gevaren van het verkeer is deze les ontwikkeld", aldus een woordvoerder.

Ieder jaar zijn er in het verkeer ongelukken door de zogeheten 'dode hoek' te betreuren. Achter het stuur van een vrachtauto besef je pas hoe belangrijk het is om als fietser uit die dode hoek te blijven. De twee vuistregels 'blijf rechts en ruim achter een vrachtauto en houd minstens drie meter afstand' zijn daarbij heel belangrijk. Info:

veilig-op-weg.nl

Meer berichten