Foto: Henrica de Joode

Natuurwerkdag in teken van 'Groen en gezondheid'

Enschede - Dit jaar staat de Natuurwerkdag op 3 november in het teken van 'Groen en gezondheid'. Steeds meer mensen weten dat bewegen en groen om je heen een positieve weerslag heeft op je algehele gezondheid. Combineer deze twee en je geeft daarmee niet alleen jezelf een boost, maar ook het landschap. Dit jaar organiseert Landschap Overijssel naast de 'standaard' locaties ook een aantal bijzondere locaties. Bijvoorbeeld een mantelzorglocatie, plog-locatie en een speciale single-locatie. Meld je alleen, of samen met buren, vrienden, familie of collega's aan op www.natuurwerkdag.nl voor een locatie bij jou in de buurt! De Natuurwerkdag wordt lokaal mede georganiseerd door IVN, KNNV, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en andere groene (vrijwilligers) organisaties in Overijssel.

Van boompjes zagen op de heide tot afval opruimen en buurttuinen opknappen, ieder jaar wordt er veel werk verzet op alle natuurwerkdaglocaties in de provincie. Dit jaar voegt Landschap Overijssel een bijzondere mantelzorgerslocatie in Enschede toe om mantelzorgers met elkaar in contact te brengen en ze de positieve effecten van natuur op lichaam en geest te laten ervaren. Ook ploggers kunnen hun steentje bijdragen door op de Lemelerberg de wandelroutes afvalvrij te maken.

Groen, gezond, gezellig

Ieder jaar wordt er hard gewerkt op de verschillende locaties, maar er is ook tijd voor lol. De ochtend start gezamenlijk met koffie en thee en na afloop is er soep voor iedereen. Op vele locatie zijn ook kinderen van harte welkom. Er is altijd een locatie bij jou in de buurt. Kijk voor details, updates en aanmelden op www.natuurwerkdag.nl.

Waardevol Overijssel

Overijssel is prachtig en waardevol en biedt veel afwisseling voor mens, plant en dier. Al dit moois moet beschermd worden voor onszelf en de generaties na ons. Lever jouw bijdrage tijdens de Natuurwerkdag 2018. Landschap Overijssel beschermt en ontwikkelt het landschap in Overijssel al meer dan tachtig jaar, neemt eigen verantwoordelijkheid hierin en spoort anderen aan hun verantwoordelijkheid te nemen. In de eigen 56 natuurterreinen, maar ook in het cultuurlandschap. Samen met ruim 3000 grondeigenaren, 9000 donateurs, 7000 vrijwilligers, Overijsselse bedrijfsvrienden, de Nationale Postcode Loterij, de provincie Overijssel en andere natuurorganisaties. Meer informatie over het waardevolle Overijssel en hoe dit landschap te beleven vind je op www.landschapoverijssel.nl.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met marja.vanharten@landschapoverijssel.nl / 0529 – 408 389 of Jolanda van Zwieten Telefoon 0529 – 408 383 / jolanda.vanzwieten@landschapoverijssel.nl

Meer berichten