Rector Magnificus Ed Brinksma werd onderscheiden door Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten.
Rector Magnificus Ed Brinksma werd onderscheiden door Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten.

Ed Brinksma (UT) bij afscheid koninklijk onderscheiden

Enschede - Bij zijn afscheid als Rector Magnificus van de Universiteit Twente heeft Prof.dr. Ed Brinksma uit Enschede vandaag uit handen van Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten een koninklijke onderscheiding ontvangen. Brinksma is benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau. Ed Brinksma krijgt de onderscheiding vanwege zijn grote verdienste voor het hoger onderwijs. Hij wist de UT een internationale positie te bezorgen en het onderwijs te vernieuwen. Onder zijn leiding werd het Twentse Onderwijsmodel ingevoerd, waardoor de bacheloropleidingen 'toekomstbestendig' zijn geworden. De aanpak levert minder uitval, hoger studietempo en betere leeropbrengsten op. Inmiddels is er vanuit de hele wereld belangstelling voor dit model. Daarnaast is Brinksma als een belangrijke stem geweest in de bestuurlijke discussie over het hoger onderwijs in Nederland. Ank Bijleveld-Schouten speldde de onderscheiding op tijdens de 55e Dies Natalis (verjaardag) van de Universiteit. De Commissaris sprak daarbij haar waardering uit voor de positie die Ed Brinksma de universiteit in de regio en ver daarbuiten heeft bezorgd.

Meer berichten