Foto:

'Op sommige gebieden loopt platteland voor op stad'

Enschede/Hardenberg - Het boek 'Slimme streken: de kracht van het platteland' wordt komende dinsdag gepresenteerd aan de gemeenteraad van de gemeente Hardenberg. Dit boek van Prof. dr. Gert-Jan Hospers laat zien dat de verschillen tussen stad en land minder groot zijn dan vaak wordt beweerd. Het platteland is steeds meer verstedelijkt. Hospers werd 44 jaar geleden geboren in Enschede en is bijzonder hoogleraar Transitie in Stad en Regio aan de Radboud Universiteit en economisch geograaf aan de UT.

Rust en ruimte, loeiende koeien en noaberschap. Over clichés heeft het platteland niet te klagen. De stad zou staan voor moderniteit, dynamiek en vertier, het platteland voor natuur, landbouw en tradities. Maar klopt dat beeld nog wel? Zo zijn er maar weinig sectoren waarin technologie zo'n grote rol speelt als in de landbouw. Met hun robots, drones en agro-apps zijn boeren ware hightechondernemers geworden. Voor vernieuwing op het gebied van mobiliteit, energie en ouderenzorg moet je ook op het platteland zijn. Dorpelingen maken gebruik van deelauto's, verenigen zich in energiecoöperaties of zetten zorgvoorzieningen nieuwe stijl op.

Het zijn 'slimme streken' waarvan stadsbewoners nog wat kunnen leren. Wordt het niet eens tijd voor de verlandelijking van de stad? Slimme streken: de kracht van het platteland is verplichte kost voor politici die actief zijn in gebieden met grote plattelandsregio's, opiniemakers, adviseurs en mensen die werkzaam zijn bij rijk, provincie en gemeenten. Daarnaast is het boek een aanrader voor stedelingen die het platteland alleen maar kennen van vakantie.

Meer berichten