Logo huisaanhuisenschede.nl

TMZ en Mediant GGZ werken samen bij aanpak extreem gedrag

Mark Mulder verzorgt weerbaarheidstrainingen voor de werknemers van TMZ.
Mark Mulder verzorgt weerbaarheidstrainingen voor de werknemers van TMZ.

Trivium Meulenbeltzorg (TMZ) en Mediant (GGZ) gaan samenwerken om extreem onbegrepen gedrag van bewoners beheers- en begrijpbaar te maken. Ze gaan onder meer medewerkers uitwisselen. Het gaat om een proef van bijna een jaar bij de kliniek Poelzijde van Mediant in Enschede en de TMZ-locaties Het Borsthuis en Het Hof in Hengelo. Afhankelijk van de resultaten wordt bekeken of Mediant daarna ook bij de andere locaties van TMZ wordt ingezet.

Enschede - Reden is de toename van ouderen in de verpleeghuizen en woonzorgcentra die behalve psychogeriatrische of somatische klachten, ook een psychiatrische ziekte hebben. Het verzorgend en verplegend personeel is niet opgeleid om deze categorie bewoners te begeleiden. Omgekeerd wil het Circuit Ouderen- en Neuropsychiatrie van Mediant bij de behandeling van haar cliënten gebruik maken van de kennis en ervaring van TMZ, met betrekking tot ondersteuning door het netwerk van de cliënt.

'Soms gevaarlijk'

Volgens Marie-Louise Engbers, regiomanager bij TMZ, hebben overal in het land medewerkers in verpleeghuizen er dagelijks mee te maken. "Een bewoner die boos is, prikkelbaar, passief, opstandig, daar weten mijn collega's wel mee om te gaan. Maar extreem gedrag dat voortvloeit uit psychiatrische problematiek is van een andere aard. Dan praat je bijvoorbeeld over agressie, ontremd gedrag, conflicten en soms zelfs gevaarlijke situaties. Niet alleen bij ons, maar in alle verpleeghuizen neemt deze categorie bewoners toe. Vanuit verpleegafdelingen krijgen wij regelmatig vragen over hoe hier mee om te gaan. Wij willen ook dit gedrag begrijpbaar maken voor onze medewerkers, zodat zij ook hen kunnen begeleiden."


Poelzijde

Mediant zet een psychiatrisch verpleegkundige van het circuit Ouderen- en Neuropsychiatrie in om zorgteams van TMZ te ondersteunen bij de begeleiding van cliënten met (extreem) onbegrepen gedrag en psychiatrische problematiek.

Deze verpleegkundige begeleidt beide organisaties ook bij overdrachten van cliënten van de ene naar de andere organisatie. TMZ detacheert een specialist/verpleegkundige bij Mediant op de afdeling Poelzijde.

Ervaring

"Bij TMZ is veel kennis en ervaring aanwezig met het inschakelen van het netwerk van bewoners/cliënten. Die kennis hebben wij veel minder", zegt Monique Simons, manager bedrijfsvoering bij Mediant.

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox